fbpx

Piiriüleste arhiivipäringute jaoks on loodud kaks e-teenust

12.09.2014

Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriala kohalike omavalitsuste e-teenuste pakkumise võimekuse tõstmise projekti raames on välja arendatud kaks ülepiirilise e-teenuse prototüüpi. Neid hakkavad kasutama kolm väljavalitud piirilinna arhiivi – Narva, Slantsy ja Kingissepp.

Väljavalitud kaks teenust on seotud matusteinfo ning inimeste töötamise ajalooga, kuna need on peamised ülepiiriliselt tehtavad päringud.
Narva Linnaarhiivi juhataja Andres Kustola sõnul võtab arhiivipäringutele vastamine palju aega- ning inimressurssi ning seda saaks e-teenustega vähendada. “Üldjuhul kogub arhiiv teatud arvu dokumente kokku ning viib siis vajalikud paberid ise füüsiliselt üle piiri või saadab tähitud kirjana,” märkis Kustola.
ITMO ülikooli asedirektor Dmitrii Trutnev rääkis, et peamine e-teenuste rakendamise vastuolu seisneb kahe riigi erinevas seadusandluses. “Täna on raskusi Venemaa, Eesti ja Läti vastastikuses digitaalse allkirja aktsepteerimises. Siiski oleme suutnud tuvastada võimalikud lahendused elektrooniliste dokumentide vahetamiseks ning kirjeldanud skeemide abil võimalikud stsenaariumid, mis ei tohiks olla vastavate riikide seadustega vastuolus,“ lisas Trutnev.
Dokumentide üle piiri saatmiseks kasutatakse hetkel test-ID-kaardi süsteemi, kus kõik 16 arhiivitöötajat kolmest arhiivist on saanud vastava isikustatud test-ID-kaardi koos ehtsate sertifikaatidega ning ID-kaardi lugejaga. Test-kaartidega saavad arhiivitöötajad dokumente allkirjastada ja saata, kasutades selleks loodud keskkonda.
„Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piirialal“ projekti eesmärgiks oli pakkuda lahendusi digitaalseks piiriüleseks dokumendivahetuseks ning sellest tulenevalt kahe e-teenuse väljaarendamine Slantsy, Kingissepa ja Narva omavalitsuste arhiivides.
Lisainfo:
Annela Kiirats
E-Riigi Akadeemia Sihtasutus
+372 6411313
Vitali Sergejev
Narva Ärinõuandla
+372 35 79 395
Projekti rahastas:

 

logo_EstLatRus