fbpx

Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega, silmas pidades ka tehnoloogiate arengust tulenevaid võimalusi. Nende iseenesest mõistetavate põhimõtete elluviimine pole aga sugugi lihtne ja nõuab teadlikku pingutust nii kodanikkonnalt kui omavalitsuselt.

Avatud valitsemise edendamiseks on ellu kutsutud rahvusvaheline algatus avatud valitsemise partnerlus (AVP, inglise keeles Open Government Partnership). Algatusega ühinenud riigid, sh Eesti, võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötada nende elluviimiseks välja konkreetne tegevuskava koostöös kodanikuühiskonnaga. Eesti avatud valitsemise tegevuskavades aastateks 2016 – 2018 ja 2018 – 2020 on olulisel kohal avatud valitsemine kohalikul tasandil.

E-riigi Akadeemia on töötanud välja avatud valitsemise tegevuskava vormimis aitab kokku koondada juba toimuvad või kavandamisel olevad tegevused avatud valitsemise edendamiseks omavalitsuses.

Vorm, kaaskiri ja näitena ülevaade Elva valla avatud valitsemise tegevustest:

Võtke ühendust!

Küsimuste korral võtke ühendust Kristina Reinsalugakristina.reinsalu@ ega.ee,  tel: +372 5281392

 7 soovitust, kuidas muuta kohalik elu avatud valitsemisega paremaks

Koostöös mitmete kohalike omavalitsuste ja vabaühendustega oleme tuvastanud peamised tegevusvaldkonnad, mis väärivad avatud valitsemise seisukohalt enim tähelepanu. Need on seotud eelkõige võimu tegevuse läbipaistvusega, elanike kaasamisega otsustusprotsessidesse ning eetilise ja usaldusväärse valitsemise edendamisega. Seejuures on väga oluline kohaliku omavalitsuse e-valitsemise võimekuse arendamine, sest just digitehnoloogia kasutamine avab uued võimalused senisest avatumaks valitsemiseks.  Hõlpsamaks muutub ligipääs avaliku võimu valduses olevale informatsioonile, lisanduvad uued võimalused inimeste arvamust küsida ja tagasisidet saada.

Meie soovitused avatud valitsemiseks on järgnevad:

   1. Paranda oma tegevust puudutava teabe kättesaadavust.
   2. Aruta kogukonnaga otsuseid enne kui need on lukku löödud.
   3. Muuda vabaühenduste rahastamine püsivaks ja läbipaistvaks.
   4. Arenda koos vabaühendustega kasutajasõbralikke avalikke teenuseid.
   5. Innusta noori kogukonnaelus kaasa lööma.
   6. Taju ja väldi korruptsiooniohtu.
   7. Muuda internet kättesaadavamaks ja aita edendada elanike digioskusi.

Vaata, kuidas need juhised päriselus töötavad!

 

E-riigi Akadeemia seni läbiviidud omavalitsuste avatud valitsemise projektid:

Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes

Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes