fbpx
Andmekvaliteet ja registrite digitaliseerimine

Avalikud digiregistrid sisaldavad kvaliteetseid andmeid, mis on digisiirde toimumiseks väga vajalikud. Digiregistrid on hõlpsasti ligipääsetavad ja usaldusväärsed teabeallikad, mis aitavad kaasa sujuvale andmevahetusele ja võimaldavad andmete taaskasutamist. Avalik sektor saab seeläbi teha tulusamaid otsuseid, parandada juhtimist ja pakkuda paremaid kodanikukeskseid avalikke teenuseid, mis omakorda suurendavad riigi läbipaistvust, korrektsust ja valitsemise usaldusväärsust.

E-riigi Akadeemia (eGA) registrite digitaliseerimise ja andmekvaliteedi optimeerimise kohta ekspertteadmisi omav meekond aitab teil kasutusele võtta end praktikas tõestanud metoodikaid, mis tagavad digisiirde ja andmehalduse jätkusuutlikkuse. Pöörduge meie poole, kui soovite registreid digitaliseerida ja tõsta andmete kvaliteeti. Hoogustage oma riigi digisiiret!

Mida me pakume

eGA aitab registrite digitaliseerimisel ja andmete kvaliteedi haldamisel järgnevate tegevustega:

  • Andmekogude analüüs selle kvaliteedi ja puudujääkide tuvastamiseks
  • Digitaliseerimise planeerimine
  • Andmete puhastamine ja sisupõhine standardimine
  • Digiregistrite integreerimine olemasolevate süsteemide ja platvormidega
  • Privaatsus- ja andmeturbe põhimõtete rakendamine
  • Koolitused võimekuse kasvatamiseks
  • Seire ja hooldus