fbpx
Digivalitsemise arhitektuuri loomine

Digisiirde edukas läbiviimine konkreetses valdkonnas või protsessis nõuab tõhusa digivalitsemise näidisarhitektuuri väljatöötamist ja kasutuselevõttu. Näidisarhitektuuri kasutuselevõtuga kiirendab valitsus digisiiret, vähendab vigu, planeerimistöid ja kulusid. Veel enam, investeerides tulevikukindlatesse ja korduvkasutatavatesse digikomponentidesse, paraneb riigi avalike teenuste kvaliteet.

E-riigi Akadeemia (eGA) meeskonnal on laialdased teadmised ja praktilised kogemused e-valitsemise näidisarhitektuuri arendamisel Eestis ja teistes riikides. Pöörduge eGA poole, et panna enda kasuks tööle meie ekspertide väärtuslikud analüüsid ja parimad praktikad, mis on loodud teie vajadusi arvestades.

Mida me pakume

eGA aitab e-valitsuse näidisarhitektuuri väljaarendamisel järgmiste tegevustega:

  • Tingimuste kindlaks määramine ja tehnoloogiate hindamine arhitektuuri väljaarendamiseks
  • Arhitektuuri visiooni loomine
  • Arhitektuuride loomine äri-, rakendus-, andmetöötlus- ja tehnoloogiavaldkonnas
  • Esmase juurutamise kavandamine ja tarnemehhanismide kindlaksmääramine
  • Sihtarhitektuurile üleminekuks üksikasjaliku juurutus- ja migratsiooniplaani koostamine
  • Nõustamine ja tugi näidisarhitektuuri rakendamisel
  • Nõuete täitmise pidev jälgimine ja arhitektuuris vajalike muudatuste tegemine