fbpx

Tonga e-valitsemise arhitektuur

Tonga
Tehnoloogia
Riigid
Tonga
Valdkonnad
Tehnoloogia
Kestus
11/2020 - 05/2022
Eelarve
291967 €
Projektijuht
Marit Lani
Rahastajad
Maailmapank

Projekt keskendub IT-arhitektuuri mudelite ja alamkomponentide loomisele ja haldamisele, käsitledes muuhulgas pilvtöötlust, jagatud teenuseid ja andmestrateegiaid, koosvõimet ja tehnoloogia hindamise protsessi.

eGA loob  Tonga IT-arhitektuuri raamistiku ning äriarhitektuuri mudelid, mis oleksid kooskõlas valitsuse strateegiliste eesmärkidega IKT infrastruktuuri arendamisel.

Samuti analüüsib eGA võimalusi valitsuskulude (sh IT-kulude) vähendamiseks ning kujundab protsessid, mis aitavad hinnata riigiasutuste ja jagatud infosüsteemide andmestrateegiaid, koosvõimet ja tehnoloogiat.

Projekt on osa Tonga Kuningriigile suunatud Maailmapanga e-valitsemise toetamise projektist, mille keskmes on IKT taristu, infosüsteemide, e-teenuste ja teiste raamistike arendamine.