fbpx

E-riigi Akadeemia valmistab ette Tonga kuningriigi digipööret

02.12.2020

E-riigi Akadeemia alustas Tonga Kuningriigis kolme Maailmapanga rahastatud projekti, mis aitavad valmistada ette riigi tulevast digipööret. Lahendamist vajavaid ülesandeid on kolm: e-riigi arhitektuuri väljatöötamine, riigiküberturvalisuse võimekuse parandamine ning riikliku isikutunnistuse kaasajastamine.

E-riigi Akadeemia tegevjuhi Hannes Astoki sõnul on tegemist kaugeima kohaga maailmas, kuhu Eesti e-riigi kogemust nii ulatuslikult vahendatakse. „Eesseisvad ülesanded nagu kolm suurt vaala, mis loovad aluse Tonga digipöördele. Kaasame Eesti parimaid oma ala eksperte nii avalikust kui erasektorist, et Tonga valitsuse IKT-alane võimekus uuele tasemele viia,” ütles Hannes Astok. „Nõustamist teeme kaugtööna ja et ajavahe on 11 tundi, töötavad eksperdid öösiti,“ lisas ta.

E-riigi arhitektuuri väljatöötamine hõlmab konkreetsete äriarhitektuuri mudelite loomist ja haldamist. Lisaks analüüsib E-riigi Akadeemia võimalusi vähendada Tonga valitsuse IT-kulusid ning töötab välja valitsuse ja riigiasutuste kasutatavate infosüsteemide hindamise korra.

Teise projekti raames töötab E-riigi Akadeemia välja tehnilised ja funktsionaalsed nõuded rahvastikuregistriajakohastamiseks, riikliku isikutunnistuse kaasajastamiseks ja nende omavaheliseks lõimimiseks. Samuti nõustab E-riigi Akadeemia riikliku isikutunnistuse kaasajastamiseks vajaliku hanke ettevalmistamist ja osaleb tulemuste hindamisel.

Kolmanda projekti raames nõustab E-riigi Akadeemia Tonga valitsust küberturvalisuse arendamist, aidates välja töötada vajalikke standardeid, luues seiresüsteem ning parandades turvalisuse auditeerimise ja küberjulgeoleku hädaolukordadele reageerimise (CERT) võimekust.

E-riigi Akadeemia koostöö Tonga Kuningriigiga algas kaks aastat tagasi Vaikse ookeani saareriikide nõustamisprojektiga. Praeguste projektide kogueelarve on 745 000 eurot ja need kestavad 2022. aastani. Projekti rahastab Maailmapank.