fbpx
Digioskuste arendamise põhimõtete väljatöötamine

Digiühiskonnale üleminek vajab teistmoodi mõtlemist ja toimimist. Digivõimekuse kasvatamine aitab muuta inimeste mõtteviisi ning täiendada nende teadmisi ja oskusi. Strateegiline lähenemine digivõimekuse kasvatamisele on kasulik, sest annab otsustajatele konkreetse tegevuskava õppimis- ja arenguvõimalusi pakkuvate tegevuste läbiviimiseks.

eGA meeskonnal on ainulaadsed strateegilised teadmised ja praktilised kogemused digisiirde eestvedamisel nii Eestis kui ka mujal maailmas. Pöörduge eGA poole, et töötada välja erilahendused võimekuse kasvatamiseks ja digioskuste arendamiseks.

Mida me pakume

eGA aitab võimekuse kasvatamisel ning digioskuste põhimõtete ja raamistike koostamisel järgnevate tegevustega:

  • Nõustame põhimõtete ja raamistiku väljatöötamisel
  • Rollide kaardistamine ja digisiirde läbiviimiseks meeskondade loomine
  • Huvirühmasid kaasavad tutvustavad seminarid ja valideerimise töötoad
  • Koolitus- ja arenguprogrammide juhendite koostamine
  • Ettepanekud teadlikkuse tõstmise meetmeteks
  • Koolitusmetoodikate ja koolitajate koolitusprogrammide (ToT) väljatöötamine
  • Üldiste digioskuste arendamise kavade väljatöötamine kodanikele ja avalikule sektorile