fbpx

Armeenia e-teenuste koosvõime raamistik ja poliitika analüüsi võimekuse tõstmine

Armeenia valitsuse soovil valmistab E-riigi Akadeemia ette koosvõime raamistiku elluviimist, mis on aluseks X-tee kasutuselevõtule ja e-teenuste loomisele. Projekti otsene tulem on konkreetsed nõuanded valitsusele nelja raporti vormis.

Projekti tulemusel valmib neli raportit:

  • hetkeolukorra analüüsi raport,
  • koosvõime raamistiku poliitika raport,
  • e-teenuste integratsiooni infrastruktuuri raport,
  • institutsionaalse toetuse soovituste pakett.

Riigid

Armeenia

Valdkonnad

Nutikas valitsemine, Küberturvalisus

Kestus

11/03/2015 - 11/08/2015

Eelarve

165 150 eur

Projektijuht

Ivar Tallo