fbpx

Avatud valitsemise ja kaasamise edendamine Moldovas ja Kosovos

Projekti eesmärgiks oli toetada avatud valitsemise, avatud õigusloome ning kaasamise edendamist uute tehnoloogiate kaasabil Moldovas ja Kosovos. Projekt viidi ellu koostöös UNDP regionaalse e-valitsemise programmiga eSEE Initiative eelnimetatud programmi liikmesriikide soovil.

Projekti käigus

analüüsisime riikide õigusloomeprotsessi, kaasamisolukorda ja -praktikaid,

koostasime soovitused vajalike muudatuste sisseviimiseks,

lokaliseerisime ja rakendasime vabavaraline kaasamisplatvorm TID+,

korraldasime teavitusseminare nii avaliku sektori kui ka kodanikuühenduste esindajatele.