fbpx

Avatud valitsemise ja kaasamise edendamine Moldovas ja Kosovos

Kosovo | Moldova
E-demokraatia
Riigid
Kosovo | Moldova
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
June 2012 - March 2014
Eelarve
73373 €
Projektijuht
Partnerid

Kosova valitsus

Moldova valitsus

Rahastajad
UNDP regionaalse e-valitsemise programm eSEE Initiative

Projekti eesmärgiks oli toetada avatud valitsemise, avatud õigusloome ning kaasamise edendamist uute tehnoloogiate kaasabil Moldovas ja Kosovos. Projekt viidi ellu koostöös UNDP regionaalse e-valitsemise programmiga eSEE Initiative eelnimetatud programmi liikmesriikide soovil.

Projekti käigus

analüüsisime riikide õigusloomeprotsessi, kaasamisolukorda ja -praktikaid,

koostasime soovitused vajalike muudatuste sisseviimiseks,

lokaliseerisime ja rakendasime vabavaraline kaasamisplatvorm TID+,

korraldasime teavitusseminare nii avaliku sektori kui ka kodanikuühenduste esindajatele.