fbpx

E-riigi Akadeemia kommunikatsioonivõimekuse arendamine

Eesti
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
05/2015 - 08/2016
Eelarve
11969 €
Projektijuht
Partnerid

Sviiter OÜ – Creative Agency

Piltilus OÜ – Photographer

Kristi Liiva – the Founder of Communication Agency JLP

E-riigi Akadeemia arendas oma kommunikatsioonivõimekust arenguhüppe tegemiseks huvirühmadega suhtlemisel, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus.

Kommunikatsioonivõimekuse arendamiseks koostas E-riigi Akadeemia organisatsiooni strateegiast lähtuva kommunikatsioonistrateegia, uuendas organisatsiooni visuaalse identiteedi ning juurutas selle kasutamise organisatsiooni infokandjatel. Samuti lõi täiendavad infokanalid (uudiskirja, vene veebilehe) ja infokandjad (tutvustava trükise, aastaraamatu) sihtrühmade tõhusamaks teavitamiseks. Infokanalite tõhusamaks kasutamiseks ja eGA koolituste kvaliteedi tõstmiseks korraldas töötajatele kaks kommunikatsioonialast koolitust: fotokoolituse projektide paremaks jäädvustamiseks ning hilisemaks tutvustamiseks ning esitluste tegemise koolituse. Tõstatamaks e-riigi arengut puudutavad teemasid avalikkuse jaoks, korraldas akadeemia teemakohaseid arutelusid Arvamusfestivalil.