E-riigi Akadeemia kommunikatsioonivõimekuse arendamine

Eesti
Tark valitsemine
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Tark valitsemine
Kestus
05/2015 - 08/2016
Eelarve
11969 €
Project manager
Partnerid

Sviiter OÜ – loovbüroo

Piltilus OÜ – fotograaf Egert Kameniku fotostuudio

Kristi Liiva – Kommunikatsioonibüroo JLP asutaja ja partner

 

E-riigi Akadeemia arendab oma kommunikatsioonivõimekust arenguhüppe tegemiseks huvirühmadega suhtlemisel, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus.

Tegevused

Kommunikatsioonivõimekuse arendamiseks koostab E-riigi Akadeemia organisatsiooni strateegiast lähtuva kommunikatsioonistrateegia, uuendab organisatsiooni visuaalse identiteedi ning juurutab selle kasutamise organisatsiooni infokandjatel. Samuti loob täiendavad infokanalid (uudiskirja, vene veebilehe) ja infokandjad (tutvustava trükise, aastaraamatu) sihtrühmade tõhusamaks teavitamiseks. Infokanalite tõhusamaks kasutamiseks ja eGA koolituste kvaliteedi tõstmiseks korraldab töötajatele kaks kommunikatsioonialast koolitust: fotokoolituse projektide paremaks jäädvustamiseks ning hilisemaks tutvustamiseks ning esitluste tegemise koolituse. Tõstatamaks e-riigi arengut puudutavad teemasid avalikkuse jaoks, korraldab akadeemia teemakohaseid arutelusid Arvamusfestivalil.