E-riigi Akadeemia kommunikatsioonivõimekuse arendamine

Eesti
Nutikas valitsemine
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
05/2015 - 08/2016
Eelarve
11969 €
Projektijuht
Partnerid

Sviiter OÜ – Creative Agency

Piltilus OÜ – Photographer

Kristi Liiva – the Founder of Communication Agency JLP

E-riigi Akadeemia arendab oma kommunikatsioonivõimekust arenguhüppe tegemiseks huvirühmadega suhtlemisel, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus.

Kommunikatsioonivõimekuse arendamiseks koostab E-riigi Akadeemia organisatsiooni strateegiast lähtuva kommunikatsioonistrateegia, uuendab organisatsiooni visuaalse identiteedi ning juurutab selle kasutamise organisatsiooni infokandjatel. Samuti loob täiendavad infokanalid (uudiskirja, vene veebilehe) ja infokandjad (tutvustava trükise, aastaraamatu) sihtrühmade tõhusamaks teavitamiseks. Infokanalite tõhusamaks kasutamiseks ja eGA koolituste kvaliteedi tõstmiseks korraldab töötajatele kaks kommunikatsioonialast koolitust: fotokoolituse projektide paremaks jäädvustamiseks ning hilisemaks tutvustamiseks ning esitluste tegemise koolituse. Tõstatamaks e-riigi arengut puudutavad teemasid avalikkuse jaoks, korraldab akadeemia teemakohaseid arutelusid Arvamusfestivalil.