fbpx

e-valitsemise teadmiste arendamine Lääne-Balkanil

Bosnia ja Hertsegoviina | Eesti | Horvaatia | Põhja-Makedoonia | Serbia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Bosnia ja Hertsegoviina | Eesti | Horvaatia | Põhja-Makedoonia | Serbia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
December 2006 - November 2008
Projektijuht

Projekti fookuses on Lääne-Balkani avaliku sektori tõhustamine järgnevate tegevusega. Esiteks koosvõime raamistiku loomine “We-Go”, mis on suunatud piiriülestele teenustele ja parimate praktikatele ning mis sobivad edaspidi arendatavate teenuste prototüüpideks. Teiseks “We-Go” Akadeemia loomine, mis viiks läbi teemakohaseid koolitusi. Kolmandaks “We-Go”  teadmiste võrgustiku loomine ühendatud registrite baasil, et tagada edaspidiste arenduste jätkusuutlikkus.  Projektis valmivad järgmised teenused: e-maksuamet, e-finants (käibemaksu info edastamiseks), ülepiiriliste juhtumite andmebaas e-õigus, maakataster, e-haldus jäätmetranspordi haldamiseks.

Projekti tegevused:

  • “We-Go” koosvõime raamistiku loomine piiriüleste tehingute tarbeks,
  • lahenduse prototüüpide pakkumine,
  • “We-Go” koolituskeskuse loomine,
  • “We-Go” teadmiste võrgustiku loomine.