fbpx

IDDEEA tõhususe edendamine

Mestiprojekti eesmärk on edendada tõhusust, läbipaistvust ja teenustele suunatust Bosnia ja Hertsegoviina avalikus sektoris. Projekt suurendab Bosnia ja Hertsegoviina Isikuttõendavate Dokumentide, Registrite ja Andmevahetuse Ameti (IDDEEA) tehnilist ja inimvõimekust. Projektis osalevad partnerid Bosnia ja Hertsegoviinast, Itaaliast ja Eestist.

Projekt koosnes kolmest osast:

infotehnoloogia loogilise ja füüsilise turvalisuse parandamine,

 IT-ekspertide oskuste edendamine,

 IDDEEA infosüsteemi kasutajate koolitamine.

Eesti partnerid – E-riigi Akadeemia ja Siseministeerium – tegelesid projekti kolmanda osaga.