fbpx

Arenguriikide kübervõimekuse edendamine digipöörde toetuseks

Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Jamaika | Kõrgõzstan | Moldova | Põhja-Makedoonia | Uganda
Küberturvalisus
Riigid
Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Jamaika | Kõrgõzstan | Moldova | Põhja-Makedoonia | Uganda
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
10/2020 - 12/2022
Eelarve
220 000 €
Projektijuht
Rahastajad
Välisministeerium

COVID-19 tõttu on massiliselt suurenenud Interneti ja kaugtöövõimaluse kasutamine, millega kaasneb ka riskide kasv riikide ja ettevõtete tundlikele IT-süsteemidele, sest neile ligipääsemiseks kasutatakse rohkem ebaturvalisi seadmeid ja võrkusid. COVID-19 temaatikat kasutatakse ka õngitsuskirjades peibutisena ning valeinfo levitamiseks. Neil põhjustel on riigi kübervõimekuste edendamine aktuaalsem kui kunagi varem, et kaitsta riigi küberruumi e-teenuste arendamiseks ja osutamiseks.

Projektis jätkame turvaliste digiühiskondade arendamist arengumaades, toetudes eelnevalt välja töötatud riikliku küberturvalisuse indeksi (NCSI) metodoloogiale. NCSI metodoloogia võimaldab hinnata riikide küberturvalisuse olukorda, tuvastada puudujääke riikide võimekuses ning jagada soovitusi küberturvalisuse parendamiseks.

Projekti osana hindavad e-valitsuse akadeemia küberturvalisuse eksperdid põhjalikult Armeenia, Aserbaidžaani, Botswana, Gruusia, Jamaika, Kõrgõzstani, Moldova, Põhja-Makedoonia ja Uganda riikliku küberturvalisuse korraldust. Hinnatavad riigid valiti välja koostöös Eesti välisministeeriumiga.

Mida teeme?

Projekti raames

  • pakume eri riikidele mudeli põhjal proaktiivselt analüüse,
  • teeme parendusettepanekuid riigi küberturvalisuse parendamiseks,
  • jätkame NCSI kontaktivõrgustiku haldamist,
  • NCSI küberturbe indeksi tutvustamist,
  • riikide andmete uuendamist,
  • indeksi metoodika ja veebilehe arendamist.