fbpx

Lääne-Balkani kübervõimekuse edendamine

Albaania | Bosnia ja Hertsegoviina | Kosovo | Põhja-Makedoonia | Serbia
Küberturvalisus
Riigid
Albaania | Bosnia ja Hertsegoviina | Kosovo | Põhja-Makedoonia | Serbia
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
03/2023-03/2026
Eelarve
5 M EUR
Projektijuht
Rahastajad
European Commission

Projekti eesmärk on suurendada Lääne-Balkani küberturvalisuse vastupanuvõimet kooskõlas Euroopa Liidu nõuete ja parimate tavadega. Tähelepanu pööratakse küberjulgeolekuohtude ennetamisele, valmisolekule ja reageerimisele.

Tegevus koosneb neljast komponendist.

  • Küberturvalisuse teadlikkus

Avalike asutuste küberjulgeoleku alaste organisatsiooniliste oskuste ja volituste tugevdamine ning koostöövõimekuse ja -mehhanismide parandamine.

  • Õiguslik raamistik, kübernormid ja rahvusvaheline õigus

Avalike asutuste informeerimine ja kaasamine küberjulgeoleku, kübernormide ja rahvusvahelise õigusega seotud EL seadusandluse teemadel.

  • Riski- ja kriisijuhtimine

Selle komponendi tegevused on suunatud küberriskide ja kriisijuhtimise mehhanismide loomisele ja tugevdamisele.

  • Operatiivne käitumine

Selle komponendi tegevused on suunatud riikliku küberturvalisuse intsidentide lahendamise meeskondadele (CSIRT) ning nende võimekuse suurendamisele küberintsidentide haldamisel.