fbpx

Poola omavalitsuste teenuste audit

Poola
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Poola
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
05/ 2013 - 09/ 2014
Projektijuht
Partnerid

“Cities on Internet” Association

Malopolska omavalitsuste ja maakondade liit (Poola)

Projekti eesmärgiks oli arendada välja avaliku teenuse standardid  Malopolska regiooni 20 kohalikule omavalitsuse ja  piirkonna kodanikuühendustele ning hiljem jälgida nendest kinnipidamist.  Selleks analüüsitakse eelnevalt avalikke teenuseid, kasutades ABC (Activity Based Costing) meetodit ja tutvustatakse selle kasutamist. Projekti tulemusel valmis veebilehekülg, kus toimub arutelu teenuste kvaliteedi ja selle parandamise võimaluste üle.

Käesoleva projekti tegevusteks on:

Avalike teenuste hinnakalkulaatori rakendamine 20 kohalikus omavalitsuses Malopolska regioonis, millele järgneb valitud avalike teenuste efektiivsuse võrdlev analüüs.

Avalike teenuste kriitilise hindamise ja haldamise koolitus 20 Malopolska omavalitsuse esindajatele. Selleks koostatakse “Tänapäevase avaliku haldaja käsiraamat” ja viiakse läbi ametnike koolitused.

Ametnike teadmiste suurendamine avalike arutelude vajadusest ja läbiviimisest. Avaldatakse avaliku kaasamise metoodika ja koolitatakse avalikke teenistujaid.

Teenusstandardite loomine kohalike kogukondade ja mittetulundusühingute kaasamiseks Malopolska regioonis. Elektroonse arutelukeskkonna loomine standardi kohaldamise järelevalveks.

Kohalike kogukondade ja mittetulundusühingute mõju suurendamine võrgustiku loomise kaudu.

Kohalike kogukondade ja mittetulundusühingute esindajate teadmiste ja kompetentside tõstmine seoses kohalike omavalitsuste osutavate teenuste hindamisega. Koostatakse teatmik ja korraldatakse koolitusi võrgustiku liikmetele.