fbpx

ÜRO Arenguprogrammi ja Eesti koostöö

Mitmed riigid
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
09/2018 - 06/2020
Projektijuht

Eesti ja ÜRO arenguprogramm (UNDP) algatasid koostööprojekti ÜRO arenguprogrammi ja arengumaade toetamiseks digitehnoloogiatele üleminekul. Projekti eesmärk on jagada Eesti e-riigi kogemust ligi 170 riigi ja territooriumiga. Valitsuste digipöörde projekti viivad üheskoos ellu ÜRO Arenguprogramm ja E-riigi Akadeemia.

Koostööprojekt koosneb neljast töölõigust:
1. Töötada välja praktiline tööriist riikide digivõimekuse kiireks hindamiseks ja toetada selle rakendamist;
2. Parendada ÜRO Arenguprogrammi digialast võimekust;
3. Luua riigisisesed digitaalse kirjaoskuse pädevused, teadmiste baas ning digiteemade käsitlemise suutlikkus  ja pädevus;
4. Digiidentiteet ja targad linnad.

Need töölõigud täiendavad üksteist, aidates toetada arengumaid kestlike arengueesmärkide saavutamisel digitehnoloogiate abil ning suurendada ÜRO suutlikkust pakkuda arenguriikidele tõhusamat toetust.