fbpx

ELi võrgu- ja infoturbe direktiivi rakendamine Türgis

Türgi
Küberturvalisus
Riigid
Türgi
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
02/2019 - 02/2020
Eelarve
75 000 € (sum allocated to eGA)
Projektijuht
Kodulehekülg

Projektiga suurendasime Türgi võrgu- ja infoturbega seotud ametnike teadmisi ELi võrgu- ja infoturbe nõuetest ning analüüsisime kohalikku õiguslikku raamistikku, et viia see kooskõlla uue EL-i võrgu- ja infoturbe direktiiviga 2016/1148.

Direktiiv käsitleb meetmeid võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse kõrge taseme saavutamiseks kogu ELis.

Mida saavutasime?

Projekti käigus:

  • koostasime 10 riigi võrgu- ja infoturbe analüüsi ning detailse valdkonda reguleeriva seadusandluse parimate praktikate analüüsi 4-5 riigi põhjal,
  • koostasime ettepanekud õigusliku raamistiku parandamiseks,
  • viisime Türgi ametnikele läbi õppekäigu Eestisse ja veel ühte EL-i riiki,
  • tõstsime Türgi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Ameti (ICTA) töötajate ja teiste sihtrühmade suutlikkust rakendada võrgu- ja infoturbe direktiivi.