fbpx

ELi võrgu- ja infoturbe direktiivi rakendamine Türgis

Projekt tugevdab Türgi võrgu- ja infoturbega seotud õiguslikku raamistikku, et viia see kooskõlla uue EL-i võrgu- ja infoturbe direktiiviga 2016/1148, mis käsitleb meetmeid võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse kõrge taseme saavutamiseks kogu ELis.

Projekti käigus:

  1. koostame 10 riigi võrgu- ja infoturbe analüüsi ning detailse valdkonda reguleeriva seadusandluse parimate praktikate analüüsi 4-5 riigi põhjal,
  2. koostame ettepanekud õigusliku raamistiku parandamiseks,
  3. viime Türgi ametnikele läbi õppekäigu Eestisse ja veel ühte EL-i riiki,
  4. tõstame Türgi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Ameti (ICTA) töötajate ja teiste sihtrühmade suutlikkust rakendada võrgu- ja infoturbe direktiivi.

Riigid

Türgi

Valdkonnad

Küberturvalisus

Kestus

02/2019 - 02/2020

Eelarve

75 000 € (sum allocated to eGA)

Partnerid

KMO Bilgi Sistemleri Müş. A.Ş.