fbpx

Eesti valitsusasutuste e-kaasamispraktikate analüüs

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
2011 - 2012
Projektijuht
Kristina Reinsalu, PhD
Rahastajad
Euroopa Liit

Valitsusasutuste e-kaasamispraktikate analüüsi peamiseks eesmärgiks on kaardistada praegune olukord Eestis, näidata ära kitsaskohad ja anda konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks.

Analüüs on otseselt suunatud kommunikatsiooni- ja kaasamis-spetsialistidele ning teistele ametnikele, kes oma igapäevatöös suhtlevad avalikkuse ja valitsusväliste partneritega. Oluliseks sihtgrupiks on ka poliitikud, kelle otsused kujundavad üldist keskkonda, milles avalik võim tegutseb ja kaasamist läbi viib. Loodame, et töö aitab ka kodanikühendustel ja aktiivsetel kodanikel paremini teadvustada enda osalemisvõimalusi avaliku võimu tasandil toimuvates otsustusprotsessides.