fbpx

Eesti valitsusasutuste e-kaasamispraktikate analüüs

Valitsusasutuste e-kaasamispraktikate analüüsi peamiseks eesmärgiks on kaardistada praegune olukord Eestis, näidata ära kitsaskohad ja anda konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks.

Analüüs on otseselt suunatud kommunikatsiooni- ja kaasamis-spetsialistidele ning teistele ametnikele, kes oma igapäevatöös suhtlevad avalikkuse ja valitsusväliste partneritega. Oluliseks sihtgrupiks on ka poliitikud, kelle otsused kujundavad üldist keskkonda, milles avalik võim tegutseb ja kaasamist läbi viib. Loodame, et töö aitab ka kodanikühendustel ja aktiivsetel kodanikel paremini teadvustada enda osalemisvõimalusi avaliku võimu tasandil toimuvates otsustusprotsessides.

 

Riigid

Eesti

Valdkonnad

E-demokraatia

Kestus

2011 - 2012

Projektijuht

Kristina Reinsalu, PhD