fbpx

Käsiraamat: E-valitsuse juurutamine piirialadel

Käsiraamat valmis projekti “Ahiivide piiriülesed teenused” raames, et juhendada projekti käigus valminud arhiividele suunatud e-teenuste kasutamist Eestis, Lätis ja Venemaa arhiivides piiriüleste toimingute puhul.