fbpx

Arhiivide piiriülesed teenused

Eesti | Läti | Venemaa
Valitsemine ja kaasamine

Projekti eesmärkideks on suurendada kohalike ja piirkondlike asutuste administratiivset võimekust ja elektroonilist valmisolekut osutada piiriülese koostöö abil ühiskondlikult olulisi avalikke teenuseid. Projekti raames arendatakse Eesti ja Venemaa piiriäärsete omavalitsuste arhiivide tarbeks e-lahendusi, mis võimaldavad piiriülest arhiivide kasutamist e-teenustena.  Projekti käigus valminud lahendusest teavitati koolituste ja käsiraamatu vahendusel ka teiste arhiivide töötajaid Eestis, Venemaal ja Lätis.

 

 

Projekti tulemused on järgmised:

Välja on töötatud ja kirjeldatud kaks e-teenust Narva, Slantsõ ja Kingissepa piiriäärsetele linnaarhiividele.

Välja valitud teenused on järele proovitud, heaks kiidetud ja soovitatud edasiseks levitamiseks.

Toimib kahe välja valitud teenuse – matusepaikade andmete e-arhiiv ja tööhõive ja tööstaaži e-arhiiv –  ühtne funktsionaalne süsteem.

Kooskõlastatud ja kahepoolselt kinnitatud on digitaalallkirja tunnustamise ja legitiimsuse protseduurid Eesti ja Vene Föderatsiooni partnerlinnade projekti arhiivides.

Läbi on viidud kuus koolituskursust ca 100 omavalitsuse ja arhiivide töötajale.

Valminud on metoodiline juhend inglise, vene ja läti keeles.

Projekti tulemustest on teavitatud Eesti, Venemaa ja Läti piiriäärsete territooriumide sihtgruppe.