fbpx

2014: 26 riiki on tundunud huvi Eesti e-riigi lahenduste vastu

16.02.2015

Autor: Arvo Ott, E-riigi Akadeemia tegevjuht

Sel aastal on E-riigi Akadeemia aidanud e-riigi lahendusi kasutusele võtta 26 riigis. Suuremahulisemaid arendusi oleme teinud Armeenias, Ukrainas, Moldovas, Kõrgõzstanis ja Palestiinas. Eksootilisematest maadest on e-riiki käidud uudistamas Fääri saartelt, Indiast ja Bhutanist.

Endistest idabloki riikidest on kiire e-valitsemise areng olnud Ukrainas, Moldovas, Kõrgõzstanis, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Seejuures Kõrgõzstanis, Armeenias ja Moldovas on rakendust leidnud Eestiga väga sarnased e-valitsemise lahendused Aserbaidžaan on aga meie mobiil-ID-d edasi arendanud ja kasutab hetkel maailma moodsaimat autentimissüsteemi. Kaugematest kantidest hakkab e-riik reaalsuseks saama ka Palestiinas, kuhu oleme koos tehnoloogiafirmadega rajanud riigiasutuste andmevahetuskeskkonna x-tee.

E-valitsemise kõrval pakub teistele riikidele järjest enam huvi küberturbe teema, mis väljendub kasvavas koolituste arvus ja suuremates projektide käivitumises Moldovas ja Kõrgõzstanis. Selle kõrval oleme eestvedamas küberturbe indeksi loomist, mis aitaks hinnata erinevate riikide küberturbe taset ning jagada sellele tuginedes ka parimaid praktikaid. Piloodi käigus vaatleb akadeemia küberturbe taset Ukrainas, Moldovas ja teistes idapartnerlusmaades.

E-riigi Akadeemia selle aasta ulatuslikematest tegevustest saab lugeda täpsemalt järgnevast ülevaatest.

 

E-riigi arendamisest piiri taga

Selle aastaga lõppes mastaapne kaheaastane e-teenuste arendamise projekt Armeenias, millega loodi kõigile elanikele riigi poolt e-posti aadressid, et parandada riigil kodanikega suhtlemist. Samuti rajati rahvastikuregistrile elektrooniline süsteem, statistikaametile elektrooniline suhtluskeskkond ja e-politseile veebipõhised teenused.

Ka Ukraina on olnud viimastel aastatel rohkem E-riigi Akadeemia fookuses. Nii on Eesti eksperdid aidanud Ukrainas juurutada e-valitsemist kohalikul tasandil Lääne-Ukrainas, kus on käivitamisel neli projekti elektroonilise dokumendihalduse, mobiililahenduste, geograafilise infosüsteemi ning kõnekeskuse kasutuselevõtuks. Suurima projektiosana saab Lvivi linnavalitsus endale täismahulise digitaalse dokumendihaldussüsteemi. 2014. aastast on alustatud tegevusi ka keskvalitsuse tasandil, et toetada Ukraina e-valitsuse agentuuri loomist ja e-teenuste juurutamist.

Moldovas on e-Eesti teadmised kasuks tulnud avatud valitsemise ja kaasamise edendamises infotehnoloogia kaasabil ja küberturbevõimekuse kasvatamisel. Valmimas on kaasamise käsiraamat valitsusasutustele avatud valitsemise põhimõtete elluviimiseks igapäevastes tööprotsessides ning küberjulgeoleku strateegiale vastav rakendusplaan ning pilootministeeriumi jaoks küberjulgeoleku teekaart.

Kõrgõzstanis on E-riigi Akadeemia alustanud riigi finantsjuhtimissüsteemi võimaliku reformikava väljatöötamist lähtuvalt Eesti kogemustest. Valminud on e-konsuli rakenduse prototüüp, mis võimaldab muuta riigil viisataotlemist jm konsulaartoiminguid veebipõhiseks.

Palestiina on üks kolmest riigist, kus akadeemia on aidanud juurutada andmevahetuse kesksüsteemi ehk x-teed, et luua n-ö e-riigi skelett, millele saab ehitada valitsusülesed e-teenused. Eesti IT-firmade toel on loomisel vähemalt 15 e-teenust, mis kasutavad loodud keskksüsteemi ja andmebaase. X-tee sarnase lahenduse juurutamist alustas akadeemia ka Namiibias.

Aafrikas on e-valitsemist toetavaid tegevused käimas ka Tuneesias, kus akadeemia nõustab valitsust kodanike digitaalse identiteedi kandja valikul ja rakendamise ettevalmistamisel.

 

Arendused naabruskonnas

Eestiga seotud aredusena on E-riigi Akadeemia ette valmistamas X-tee lahenduse kasutuselevõttu Läänemere piirkonna riikide maksuametites, et kiirendada oluliselt riikidevahelisi maksualaseid päringuid ja kokku hoida aega ja raha nii maksuametitel kui ka inimestel, kes on seotud majandustegevusega välisriikides. Ühine platvorm edendab ka riikide koostööd maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise tuvastamisel.

Piiriüleselt on juurutatud ka kaks omavalitsustele suunatud e-teenust, et vahendada arhiivide andmeid Narva, Slantsõ ja Kingissepa arhiivide vahel.

Samuti osaleb akadeemia Euroopa Komisjoni projektis pilvetehnoloogiate kasutuselevõtu ettevalmistamiseks Euroopa Liidu riikides avalikus sektoris. Projekti käigus määratletakse rahvusvahelised avaliku sektori nõuded pilvandmetöötlusele, toetatakse uute lahenduste pakkumist turul ning nende kasutuselevõttu avalikus sektoris.

Konkreetsete lahenduste juurutamise kõrval on E-riigi Akadeemial oluline roll ka Eesti e-riigi ülesehituse ja IKT lahenduste tutvustamisel maailmas. IKT lahendusi on käinud oma silmaga vaatamas ja kuulamas enam kui 20 riigi ligi 200 kõrgemat ametnikku ja poliitikut. Uudistajaid on jagunud Panamalt Bhutanini ja Valgevenest Araabia Ühendemiraatideni. Pikaajalisema koolituse läbivad Valgevene ametnikud, keda haritakse e-valitsemise, internetipõhiste rakenduste ja küberturvalisuse teemadel.

Eestis on E-riigi Akadeemia tegelenud aktiivselt kohalikes omavalitsustes kaasava valitsemise juurutamisega ja koolinoorte teadmiste avardamisega, kuidas toimida aktiivse kodanikuna e-riigis. Kaasas on oldud ka Tartu linna kaasava eelarve mudeli väljatöötamisel ja rakendamisel.

E-riigi tutvustamist ja lahenduste väljatöötamist välisriikides on rahastanud Eesti Välisministeerium, Euroopa Komisjon, USA valitsuse arengukoostööorganisatsioon USAID, Rootsi valitsuse arengukoostööorganisatsioon SIDA, Avatud Eesti Fond, Suurbritannia Saatkond Tallinnas ja Šveitsi valitsuse arengukoostööorganisatsioon Swiss Contribution. Eesti-siseseid tegevusi on rahastanud Avatud Eesti Fond, EMSL, Vabaühenduste Fond ja Tartu Linnavalitsus.