fbpx

Juhtgrupi 4. koosolekul Tallinnas arutasime seadusandlikke küsimusi, mis tulenevad piiriüleste teenuste kasutamisega seoses. Koosolek toimus piiriüleste arhiiviteenuste loomise projekti raames, mida viivad ellu 6 organisatsiooni E-riigi Akadeemia eestvedamisel. Projekti eesmärk on luua Narva, Kingissepa ja Slantsõ arhiividele e-teenused piiriüleste päringutele vastamiseks.

 

Rohkem infot

Annela Kiirats

projektijuht

annela.kiirats@ega.ee