fbpx

Principles of Estonian Information Policy

Riikliku infopoliitika põhialused on document, mis kirjeldab ühiskonnas jagatud väärtusi ja mille põhjal on võimalik teha halduspoliitilisi otsuseid, aitamaks kaasa infoühiskonna kujunemisele. Trükis on välja antud Eesti Informaatika Keskuse ja PHARE avaliku halduse arendamise programmi pool. Infoühiskonna alusdokumendi loojate sekka kuulusid Ivar Tallo ja Arvo Ott E-riigi Akadeemiast.

 

Riigid

Eesti

Valdkonnad

Nutikas valitsemine