fbpx

Principles of Estonian Information Policy

Eesti

Riikliku infopoliitika põhialused on dokument, mis kirjeldab ühiskonnas jagatud väärtusi ja mille põhjal on võimalik teha halduspoliitilisi otsuseid, aitamaks kaasa infoühiskonna kujunemisele. Trükis on välja antud Eesti Informaatika Keskuse ja PHARE avaliku halduse arendamise programmi pool. Infoühiskonna alusdokumendi loojate sekka kuulusid Ivar Tallo ja Arvo Ott E-riigi Akadeemiast.