E-riigi Akadeemia on väikeseks, ent oluliseks sõlmeks e-valitsemisega tegelevate organisatsioonide võrgustikus. Oma tegevuste ja suhtlusvõrgustiku kaudu suudame alati leida eksperdid, kelle teadmised ja oskused kuluvad meie sihtriikidest koostööpartneritele marjaks ära. Meie suhtlusvõrgustikku kuuluvad nii e-valitsemise teemadega tegelevad ja värskemaid teadmisi omavad üksikisikud kui ka organisatsioonid. Koostöö on meie tegevuse aluseks, tagades meie teenustele kõrge kvaliteedi ning suurendab valdkondlikku oskusteavet.

Jagamaks ja levitamaks parimaid kogemusi üle ilma ja arutlemaks e-valitsemise üle, korraldab akadeemia iga aasta kevadel Tallinnas e-valitsemise konverentsi. Konverentsist lähemalt www.tallinnconference.ee.

 

  • GISI

Üleilmse infoturbe algatuse (Global Information Security Initiative – GSI) raames soovib E-riigi Akadeemia tugevdada tehnoloogiahüvede kasutamise uuringu- ja eeskostetegevust valitsemise tõhustamiseks kõikjal maailmas.  Algatus keskendub käegakatsutavate tulemuste saavutamisele teaduslike tööde ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kodanikuühenduste, IT-ettevõtete ja valitsemisasutuste strateegilise partnerluse abil. Uuringute põhisuunad on:

  • E-valitsemise raamistik
  • E-identiteet.

Algatus on hetkel rahastamise otsimise etapis.