fbpx

eGA jätkab Mongoolia digiarengu toetamist

08.04.2022

E-riigi akadeemia allkirjastas Mongoolia digiarengu ja kommunikatsiooni ministeeriumiga   vastastikuse mõistmise memorandumi, et jätkata koostööd Mongoolia digiarengu toetamiseks.

Memorandumile kirjutasid alla Mongoolia digiarengu ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler B. Bolor-Erdene ja e-riigi akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.

 

 

Hannes Astoki sõnul on Mongoolia teinud pandeemia ajal avalike teenuste pakkumisel suure arenguhüppe, lansseerides e-Mongoolia rakenduse, mis lihtsustab avalike teenuste kasutamist. Rakendus sisaldab 640 teenust ja seda kasutab 2 miljonit kodanikku. Enimkasutatavateks teenusteks on vaktsineerimistunnistus, sotsiaalmaksu tasumise tõend, elukoha tõend, ja teised riigiasutuste nõutavad tõendid.

“Kaks aastat tagasi alanud koostöö järgmine etapp hõlmab ametnike digioskuste arendamist, digitaalse identiteedi ja digiallkirja loomist ning e-teenuste disaini, et pakkuda kodanikele proaktiivseid ja tõendivabu avalikke teenuseid,“ ütles Hannes Astok. “Mongoolia digiarengut toetades lähtume Eesti ja Ukraina avalike teenuste pakkumise kogemusest. Eesti pakub inspiratsiooni oma proaktiivsete teenustega, Ukraina teenuste viimisega mobiili,“ sõnas Hannes Astok.

Koostöö hõlmab digioskuste parandamise koolitusi riigiametnikele ja kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaspetsialistidele, uuenduslike tehnoloogiate juurutamise kogemuste vahetust, toetust riigi digistrateegiate ja e-riigi alase seadusandluse väljatöötamisel, peamiste registrite koostalitlusvõime ja andmevahetuse parendamist, e-teenuste ümberkujundamist, digiidentiteedi ja digiallkirja arendamist ning riigi küberturvalisuse parendamist.

E-riigi akadeemia koostöö Mongoolia toonase sideametiga algas 2020. aastal e-valitsemise  poliitika,andmevahetuse ja e-teenuste teadlikkuse tõstmise konsultatsioonidega. Samuti koostasid eGA eksperdid soovitused Mongoolia e-riigi edasiseks arendamiseks.