fbpx

Aastaraamat 2020/2021: Digikümnend ühe aastaga

08.03.2021

E-riigi Akadeemia 2020/2021 aasta aastaraamat  “Digikümnend ühe aastaga” annab ülevaate organisatsiooni eelmise ja käesoleva aasta suurimatest ettevõtmistest ning tutvustab nutika valitsemise, e-demokraatia ja küberturvalisuse suundumusi nii tagasi- kui ka edasivaatavalt.

 

2020. aastal leidsid aset drastilised muutused, kus valitsused olid sunnitud tegema oma teenuseid Internetist kättesaadavaks iga hinna eest, et toetada oma kodanikke ja ettevõtteid. Areng, mis leidis aset möödunud aasta jooksul, on võrreldav terve aastakümnega. Sellest on inspireeritud ka aastaraamatu pealkiri.

 

Nutika valitsemise valdkonnajuht Linnar Viik annab tänavuses aastaraamatus põneva ülevaate sellest, kuidas COVID19 pandeemia mõjutas avaliku sektori innovatsiooni 2020. aastal, ja heidab valgust, millised on need digisuundumused, mis kujundavad meie järgmise normaalsuse ja mõjutavad avaliku sektori digiarenguid.

Aastaraamatust leiab programmidirektorite Linnar Viigi, Tõnis Mäe, Epp Maateni ja Kristina Reinsalu ülevaated eGA tegevusest riikide või sektorite digitaalse küpsuse või küberturvalisuse küpsuse hindamisel, turvalise koostalitlusvõime lahenduse juurutamisel, e-valitsuse arhitektuuri või e-osalemise lahenduste loomise nõustamisel. Lisaks tutvustab e-valitsemise koolituse direktor Annela Kiirats e-kursusi kui kasulikku võimalust e-valitsuse arendamise jätkamiseks ajal, kui õppereiside läbiviimine on raskendatud.

Aasta 2020 andis meile kaks põhjust rääkida NCSI-st. Esiteks koondab NCSI 2020. aasta lõpust 160 riigi küberintsidentide ärahoidmise ja küberohtudega võitlemise valmisoleku andmeid.  Teiseks, riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI) pälvis tunnustuse kogu maailmas tunnustatud Good Cyber Stories algatuse poolt riikliku küberturvaliuse võimekuse parandamise ja avatud, tasuta ja turvalise küberruumi loomist toetava vahendina. Projektijuht Radu Serrano kirjeldab NCSI haldamisega seotud õppetunde ning jagab huvitavaid fakte, mis iseloomustavad küberruumi turvalisuse olukorda kogu maailmas.

Lisaks sisaldab aastaraamat eGA majandustegevuse tulemusi, statistikat ja ülevaadet organisatsioonist.