fbpx

Kaja Kallas: E-riik peab toetama demokraatia arengut

30.05.2023

E-valitsemise konverentsi avamisel rõhutas Eesti peaminister Kaja Kallas vajadust keskenduda e-riigi arendamisel kodanikele ning demokraatia toetamisele.

„E-valitsemine ei tähenda ainult tehnoloogia kasutusele võtmist, vaid peab toetama demokraatia arengut. Kui valitsus ja avalikud teenused pole internetis, võõrandutakse inimestest. Peame riigina pakkuma kodanikule parimat teenust,“ ütles Eesti peaminister Kaja Kallas. “E-riigi tulevik on personaliseeritud ja mugavalt kasutatavates teenustes ning tehisintellekti oskuslikus kasutamises.”

Kaja Kallas
Kaja Kallas, Eesti Vabariigi peaminister

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) digiarengu asekantsler Luukas Kristjan Ilves ütles, et tulevik kuulub tehisintellekti kasutamisele, kuid teema vajab täiendavaid arutelusid. „Viimase kuue kuu jooksul on saanud selgeks, et see, kuidas inimesed tulevikus andmeid ja elektroonilisi teenuseid kasutavad, on ühel või teisel moel seotud tehisintellektiga. Aga kuidas muuta vestlused juturobotiga valitsuse õiguslikult siduvateks otsusteks?“ küsis ta.

„Eestil pole kõiki vastuseid. Ka meie nuputame, kuidas kohandada seniseid haldusprotsesse ja seadusandlust tehisintellekti tõhusamaks kasutuseks avalike teenuste osutamisel. Otsides vastuseid üheskoos, oleme tugevamad ning saame kasutusele võtta ka teistes riikides väljatöötatud lahendusi, “ märkis Ilves.

Luukas Kristjan Ilves
Luukas Kristjan Ilves, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler

Üheks selliseks lahenduseks on Eestis peatselt kasutusele tulev mRiigi rakendus, mis põhineb Ukraina digiministeeriumi loodud DIIA rakendusel. „Kui me alustasime oma digiriigi arendamis, saime inspiratsiooni Eestist. Nüüd oleme valmis Eestiga jagama oma parimat praktikat,“ ütles Ukraina asepeaminister ja digisiirde ministeeriumi minister Mykhailo Fedorov.

Fedorov rõhutas oma videokõnes kuulajatele, et Ukraina hoiab oma ühiskonna toimimas vaatamata kõige jõhkramale sõjale ning on suutnud luua isegi uusi avalikke digiteenuseid, mis aitavad riigil ja kodanikel sõjas toime tulla. Oma kõnes tõi ta välja digiallkirja arendamise, mis on üheks kõige olulisemaks digiteenuseks.

„Ukraina digiallkirjade kehtivust saab  EL-i liikmesriikides automaatselt kontrollida. Oleme esimene mitte-ELi riik, kes selle võimaluse sai. See on veel üks viis, kuidas Euroopa Liit ukrainlastele oma piirid avab. Seekord siis digitaalsed,“ märkis Fedorov.

Mykhailo Fedorov
Mykhailo Fedorov, Vice Minister of Ukraine

Kahepäevasel konverentsil esineb 60 digisiirde juhti ja eksperti. Teiste seas Eesti peaminister Kaja Kallas, Ukraina asepeaminister Mykhailo Fedorov, Moldova asepeaminister Dumitru Alaiba, Armeenia, Gambia, Eesti, Indoneesia, São Tome ja Principe, Namiibia, Kasahstani ja Uganda IKT-ministrid, tunnustatud eksperdid ja esinejad David Eaves (UCL, Suurbritannia), Petteri Kallio (Soome), Mstsyslav Banik (Ukraina); Paul Timmers (Oxford, Suurbritannia) ja paljud teised e-riigi arendajad ning suunajad üle maailma.

Üheksas e-valitsemise konverents „Digiinnovatsioon ühiskonna arengu kiirendajana“ toimub Tallinnas 30 .– 31. mail,  keskendudes digiinnovatsiooni tõhusamale rakendamisele ühiskonna arenguks. Teema hõlmab nii digihaavatavuse vähendamist, digioskuste arendamist avalikus sektoris, inimeste küberteadlikkuse tõstmist kui ka valmistumist tehisaru suuremaks kasutuseks. Kahepäevasel üritusel osaleb enam kui 90 riigi esindajat.

Konverentsi esinejate tutvustus ja kava on leitav konverentsi kodulehelt egovconference.ee

Üheksandat e-valitsemise konverentsi korraldavad E-riigi Akadeemia (eGA), Välisministeerium ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV). Selle aasta konverentsiga tähistab eGA oma 20. tegevusaastat. Nende aastate jooksul on koostöös 280 organisatsiooniga ellu viidud enam kui 300 projekti 141 riigis. Aastatega omandatud kogemused on koondatud vastsesse raamatusse “Twenty Years of Building Digital Societies: Thinking About the Past and the Future of Digital Transformation“.