fbpx

eGA avas Euroopa Liidu toel küberklassi Ukraina relvajõududele

05.10.2023

Oktoobri alguses avas E-riigi Akadeemia (eGA) Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abimeetme toel küberklassi Ukraina relvajõudude küberkaitseüksustele.

Küberklassis on 15 töökohta ja vajalik varustus küberkaitseteemaliste koolituste ja õppuste läbiviimiseks. Lisaks küberklassile on e-riigi akadeemia viimase 18 kuu jooksul ankinud, seadistanud, paigaldanud ja konfigureerinud Ukraina relvajõududele küberturvavarustust ning turvariistvara ja -tarkvara ning viinud läbi vastavaid koolitusi.

Samuti on e-riigi akadeemia koostöös Eesti ettevõttega CybExer Technologies paigaldanud eelmisel aastal küberlabori, kus Ukraina relvajõud saavad harjutada küberrünnakutele asjakohast ja õigeaegset reageerimist, ning viidi läbi sellega seotud koolitused.

„E-riigi akadeemia meeskond ja partnerid on töötanud selle nimel, et toetada Ukraina relvajõude küberjulgeoleku oskuste arendamisel ja tehnilise abi pakkumisel. See on meie panus Ukraina küberkerksuse loomisse ning Ukraina digiühiskonna toimimise ja valitsuse töös hoidmisse ka sõja ajal,” ütles e-riigi akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.

Euroopa Liit on toetanud Ukraina relvajõudude võimekust Euroopa rahurahastust (EPF) alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest. Euroopa rahurahastu loodi 2. detsembril 2021. aastal kõrge esindaja Josep Borrelli ettepanekul.

„Alates Venemaa täiemahulise agressiooni algusest Ukrainas on Euroopa Liit toetanud Ukraina ametiasutuste küber- ja andmeturbe vajadusi. Küberklassi avamine Ukraina relvajõududele näitab taas Euroopa Liidu kindlat ja pidevat toetust Ukrainale. See suurendab Ukraina küberkaitsevõimet ning tugevdab meie igakülgset julgeoleku- ja kaitsealast koostööd Ukrainaga,“ ütles ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.

Euroopa rahurahastu (EPF) eesmärk on suurendada sõjas osalevate partnerriikide suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, võimaldades rahastada sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatiivtegevust ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames.

Euroopa rahurahastu (EPF) raames elluviidav abimeede “Abimeede Euroopa rahurahastu raames Ukraina relvajõudude küberkaitse toetuseks” kestab märtsist 2022 kuni veebruarini 2023. Meetme eesmärk on suurendada Ukraina relvajõudude küberkaitse võimekust. Meetme raames toimuva küberkaitse tegevuse kogumaksumus on 3 miljonit eurot. Projekti viib ellu E-riigi Akadeemia (EGA). Lisaks Ukrainale rakendab e-riigi akadeemia EPF-i abimeetmeid Moldovas ja Gruusias kokku 11,2 miljoni euro väärtuses.