fbpx

eGA aitab tugevdada Gruusia küberkaitsevõimet

16.10.2023

Gruusia Kaitseministeeriumi Küberjulgeoleku Büroo ja E-riigi Akadeemia (eGA) allkirjastasid reedel, 13. oktoobril koostöömemorandumi, et tugevdada Gruusia kaitsejõudude küberkaitsevõimet. Koostöö on osa Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abimeetmest.

EL-i Euroopa rahutagamisrahastu 3,2 miljoni euro suuruse toetuse abil on plaanis suurendada küberjulgeoleku büroo suutlikkust küberründeid avastada ja nende vastu võidelda. Projekt hõlmab töötajate koolituste läbiviimist, kriitilise tähtsusega kübertarkvara ja -riistvara tarnimist ning võrgutaristu parendamist.

“Koostöölepe tugevdab Gruusia kaitseministeeriumi küberkaitsevõimet ja tagab kestlikkuse,” ütles Gruusia Kaitseministeeriumi Küberjulgeoleku Büroo direktor Luka Mgeladze. “Partnerluses Euroopa Liidu ja E-riigi Akadeemiaga saame kaitsta kriitilisi varasid ja arendada turvalist küberruumi.”

“Koostöölepe tähistab olulist sammu Gruusia küberkaitsevõime tugevdamise suunas,” ütles E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok. “E-riigi Akadeemial on hea meel aidata kaasa Gruusia kaitseministeeriumi küberkaitsevõime parendamisele.”

Lisaks kaitseministeeriumi kübervõimekuse parendamisele, tegeleb E-riigi Akadeemia Euroopa rahurahastu toel Gruusia kaitsejõudude küberkaitsevõimekuse parendamisega.

Euroopa rahutagamisrahastu eesmärk on suurendada sõjas osalevate partnerriikide suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, võimaldades rahastada sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatiivtegevust ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames.

E-riigi Akadeemia on alates selle asutamisest 2002. aastal teinud koostööd enam kui 280 organisatsiooni ja 141 riigiga, aidates valitsustel üle maailma võtta kasutusele tehnoloogiat riigi tõhususe suurendamiseks ja demokraatliku valitsemise edendamiseks. Tänu oma ulatuslikule ülemaailmsele kogemusele on sihtasutusest kujunenud juhtiv digiühiskondade kaaskujundaja ja tehniliste lahenduste juurutaja.

Gruusias juhib E-riigi Akadeemia kahte Gruusia küberkaitse edendamisele suunatud Euroopa Liidu rahutagamisrahastu projekti: „Abimeede Gruusia kaitsejõudude toetamiseks – küberkomponent“ summas 3,2 miljonit eurot ja “Abimeede Gruusia kaitseministeeriumile – küberkaitsekomponent”  summas 1 miljon eurot. Lisaks Gruusiale viib E-riigi Akadeemia Euroopa rahutagamisrahastu abimeetmeid ellu Ukrainas ja Moldovas. Kolme riigi peale kokku ulatub meetmete maht 11,2 miljoni euroni.