fbpx

Eesti saab maailmas esimeseks e-residentsuse pakkujaks

08.10.2014
Inimesed üle ilma saavad taotleda Eesti digitaalset identiteeti, et kasutada maailma juhtivaid e-teenuseid asukohast sõltumatult.
Mis on e-residentsus?

E-residentsus on võimalus saada Eesti Vabariigi väljastatud turvaline digitaalne identiteet, mille abil saab kasutada elektroonseid teenuseid ja anda digitaalseid allkirju. See on maailmas unikaalne võimalus, mille sarnast ei paku meile teadaolevalt veel ükski teine riik.

Seega ei pea enam saama Eesti elanikuks või kodanikuks, et kasutada Eesti või seeläbi Euroopa Liidu (EL) e-teenuseid ning teha Eestis ja ELis seaduslikult kehtivaid tehinguid elektroonsel teel digiallkirjaga. E-residendi digi-ID annab välisriikides elavatele välismaalastele Eesti elanikega samaväärsed vahendid Eesti e-keskkonnas (ehk e-Eestis) tegutsemiseks.

Seaduse alusel on e-resident välismaalane, kellele Eesti loob tema kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja annab välja digitaalse isikutunnistuse.

E-residentsus ei ole võrdne ega kuidagi seotud füüsilise residentsuse või kodakondsusega. E- residendid ei saa oma digi-ID-d kasutada reisidokumendina, isikuttõendava dokumendina füüsilises keskkonnas või elamisloana. E-residentsus ei anna õigust hääletamiseks või muudeks ainult kodanikele ja residentidele mõeldud teenusteks, ka mitte õigust ELi reisida ja siseneda.

Miks tahta saada e-residendiks?

Kõige esmased e-residentsusest kasusaajad on täna Eestiga juba seotud mitteresidendid, kellel on Eestis kas töiseid või koduseid asjaajamisi – näiteks välisinvestorid ja siinsete ettevõtete välismaalastest juhtorgani liikmed, ettevõttega seotud välisspetsialistid, diplomaadid ja nende pereliikmed jne. Nad saavad võimaluse Eestis levinud e-teenuseid kasutada ning hoiavad nii kokku aega ja raha. Elu ja asjaajamine läheb neile lihtsamaks, samuti nendega seotud Eesti asutustele ja ettevõtetele.

Teisalt pakub e-residentsus võimaluse muuta oma äritegemine ja elu tõhusamaks ja murevabamaks palju laiemale seltskonnale, sest avame e-residentsusega Eesti head e-teenused laiemale maailmale. See võiks tõmmata ligi kõiki, kes tahavad oma toimetusi tõhusalt ehk digitaalselt aetud saada. Ahvatlev on see eeskätt rahvusvaheliselt tegutsevate väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning värsketele start-up’idele, eriti EL turule sisenedes. Töö käib, et neile kasulikke teenuseid tuleks peatselt ja üha juurde.

Mida on vaja teha e-residendiks saamiseks?

Esimese paari kuu jooksul ehk algetapis tuleb selleks külastada Eestit ja PPA teenindust. Seal tuleb esitada avaldus, kindlasti võtta kaasa oma koduriigi väljastatud isikut tõendav dokument (nt pass). Kohapeal võetakse taotlejalt sõrmejäljed ja näopilt. Tasuda tuleb ka riigilõiv 50 eurot.

Seejärel teostab PPA kuni 2 nädala jooksul vajalikud toimingud ning kui taotleja on e- residentsuse saamiseks usaldusväärne, valmistatakse digi-ID. Sellele tuleb isikul PPA teenindusse isiklikult järgi minna.

E-residentsuse saamise aluseks on seaduse järgselt olemasolev seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi Eesti e-teenuseid kasutada. Mõlemal juhul võib PPA toimingute käigus küsida vastavaid põhjendusi ja lisainformatsiooni.

Töötame selle nimel, et peagi ehk juba 2015.a esimeses pooles protsessi sujuvamaks ja lihtsamaks teha – nt ühe külastusega saaks piirduda. Samuti töötame selle nimel, et 2015.a võimalikult varakult lisada väljastamise võimekus Eesti välisesindustesse, mis konsulaarteenuseid pakuvad.

Kas ja kuidas kontrollitakse nende tausta, kes soovivad saada e-residendiks?

Kõik e-residentsuse taotlejate kohta tehakse PPA juhtimisel äärmiselt põhjalik taustakontroll, vajadusel kaasatakse kandidaatide tausta kontrollimiseks teisi vajalikke asutusi. E-residentsuse taotlemiseks on vaja esitada seepärast ka biomeetrilised andmed (näopilt ja sõrmejäljed).

Rohkem infot (inglise keeles): http://e-estonia.com/e-residents.

Lisainfo
Siim Sikkut
Riigikantselei IKT poliitika nõunik