fbpx

Ivar Tallo: Huvi Eesti e-riigi vastu on 15 aasta pikkuse töö tulemus

02.06.2017

Mai viimastel päevadel Tallinnas toimunud e-valitsemise konverents julgustas kohaletulnud enam kui 100 riigi esindajat järgima Eesti kogemust, kuid leidma ikkagi oma tee e-riigini.

Nii mastaapne osalejate hulk Tallinna e-valitsemise konverentsil oli tunnistuseks maailma suurest huvist Eesti e-riigi kogemuse vastu, märkis e-riigi akadeemia asutaja Ivar Tallo. “See huvi pole tekkinud paari aastaga, vaid on Eesti riigi, e-riigi akadeemia ja IT-ettevõtete ühise 15 aasta pikkuse töö akumuleeritud tulem.”

Ta tõi näiteks, et Mosambiigi ja Argentiina jaoks oli Eesti e-riik radaril juba 2007. aastal, kuid alles 10 aastat hiljem on Mosambiigi esindajad Eestis ning Argentiina provints võtnud kasutusele koosvõimelahenduse X-tee. Hea on olnud koostöö Namiibiaga, kus vaid 4 aastat peale koolitusreisi Eestisse on võtnud kasutusele X-tee laadse andmesidelahenduse. “Suured muutused võtavad aega ega sünni paari aastaga, sest küsimus pole niivõrd tehnoloogiate kasutusele võtmises, vaid mõtteviisi kujundamises,“ märkis Tallo.

Ta rõhutas, et teised riigid ei saa Eesti e-riiki üks ühele üle võtta. “Iga riik peab leidma oma tee, arvestades kohalike eripäradega. Teisalt on e-riigi tekkeks vaja täita eeldused. Ilma nendeta ei saa me e-riigist rääkida. E-riik vajab 4 põhikomponenti: juurdepääsuks taristut, digitaalseid andmekogusid, digitaalset andmevahetust nende kogude vahel ning digitaalset identiteeti.”

e_governance_2017_photo_meeli_kyttim-7875

Vasakult: Stefano Manservisi, Amani Abou-Zeid, president Kersti Kaljulaid, patrick Ignatius Gomes ja Hannes Astok.

Selleks, et tagada kestlik e-riigi areng on oluline kohapealse teadmuse teke. Euroopa Komisjoni välisasjade ja arengu peadirektoraadi peadirektor Stefano Manservisi märkis, et senisest rohkem võiks Euroopa abi Aafrikale olla teadmise jagamises, kuidas riiki IKT vahendite toel tõhusamalt valitseda.

Aafrika Liidu infotehnoloogia arengu eest vastutav volinik Amani Abou-Zeid märkis konverentsil, et Eesti kogemus on innustav.  “Me ei pea tegema asju täpselt nii, kui Eestis on tehtud, kuid Eesti on tôendus, et asi on tehtav,” ütles ta.

Ivar Tallo sõnul on Eesti tänu e-riigile maailmas suurem ja nähtavam. “See julgustab ka teisi väikeriike ja arengumaid oma valitsemiskorraldust kaasajastama,” märkis ta.

III korda toimunud Tallinna e-valitsemise konverentsi korraldas E-riigi Akadeemia koostöös Eesti Välisministeeriumi ja Aafrika, Kariibimere ja Vaikse ookeani riikide grupiga.

E-riigi Akadeemia tähistas konverentsiga oma 15. tegevusaastat. Selle aja jooksul on akadeemia levitanud Eesti e-riigi ülesehitamise kogemusi enam kui 60 riigis üle maailma ning koolitanud ja nõustanud enam kui 3500 asjatundjat.