fbpx

Nagaland püüdleb e-riigi poole

16.05.2016

Kui  kuulsin, et tõenäoliselt seisab detsembris ees ekspertmissioon Nagalandi, ei osanud ma esimese hooga meenutada, kuhu ilmakaarde sihtkoht jääb. Nimi tundus  põnev ja omamoodi tuttav, päris kindlasti olin varasemalt sellega kokku puutunud. Pöördusin kõiketeadja Google’i poole, et asjas selgust saada.

No muidugi! Tegemist on ju Kirde–India ühe osariigiga, kus elavad nagad. Üks selle rahva esindajatest hr. Vizo, kes vastutab Nagalandi  e-valitsuse arendamise eest, oli varasemalt koos India delegatsiooniga meie e-riiki uudistamas käinud. Eestis nähtu ja kogetu innustas teda  niivõrd, et ta algatas India keskvalisuse toetusel projekti Eesti e-valitsuse tutvustamiseks Nagalandi poliitikutele ja ametnikele.

23685101054_b58cab7ea2_z

Üllatused hakkasid pihta kohe  pika lennureisi sihtkohta Dimapuri saabudes, kus paikneb Nagalandi muu maailmaga ühendav ainuke lennuväli.  Seal ootas meid relvastatud politsei-eskort, mis esialgu mõjus kutsujate poolse liialdusena turvalisuse eesmärgil. Olin küll jõudnud selleks ajaks oma silmaringi paikkonna ajaloo ja rahvusvahelise kaaluga Naga probleemi osas laiendada, aga tegeliku olukorra mõistmiseks tuli kohale tulla. Rohkem kui pool sajandit kestnud nagade võitlus India keskvõimu vastu tähendab seda, et ootamatuteks ohtudeks tuleb valmis olla.  Õnneks meid need ei tabanud, eskordist oli aga palju abi Nagalandi pealinna Kohimasse viival kitsal mägiteel ja linna autotulvas edasi pääsemiseks.

Hotelli saabudes ootas meid teinegi üllatus – täies ilus jõulupuu ja  kodust tuttavad jõululaulud. Selgus, et nagad on kristlased ning nad kuuluvad baptistide usulahku. See on kunagiste Briti päritolu misjonäride töö tulemus, kes mägedes elavatele metsikutele naga hõimudele jumalasõna kuulutasid. Nagad on selle eest tänulikud, sest ühine usk on 16 erinevast hõimust koosneva  Naga  rahva ühise identiteedi oluline nurgakivi. Endiselt tugev on ka hõimukuuluvus, mis varasemas ajaloos tõi kaasa hulga omavahelisi taplusi ja pärjas nagad peaküti kuulsusega. Nagade elukorraldust juhib siiani pigem tavaõigus kui India keskvõimu kirjasõna.

Nagaland ei taha mingil juhul jääda globaalses infoühiskonna arengus pealtvaatajaks. India keskvalitsuse strateegia „Digitaalne India“ pakub osariikidele mitmeid võimalusi initsiatiivi näidata ja sellest on Nagaland kinni haaranud. Käsil on mitu olulist projekti, mis peaks parandama interneti kättesaadavust ja looma inimestele võimaluse tarbida e-teenuseid kõikjal Nagalandis. Näiteks on  pilootfaasis projekt e-Ditrict (E-regioon), mille tulemusena kõik Nagalandi 11  piirkondlikku administratsiooni peaks omandama  tehnilise ja organisatoorse võimekuse pakkuda  kodanikele ja ettevõtjatele e-teenuseid. Terves reas külades on loodud  ühised teenuskeskused,  mis peaks võimaldama  kogukonnale juurdepääsu internetile ja seal pakutavatele teenustele.

Siiski tundub, et pilt on esialgu paberil ilusam kui päriselus. Keeruline on lugu  tehnoloogilise infrastruktuuriga, sest mägine maastik, sagedased maalihked ja maavärinad  raskendavad fiiberoptilise võrgu kasutamist. Väljapääsu  nähakse WiFi ühendustes, kus levi tugipunktid  asuvad mägede tippudes. Külades on praegu kasutusel enamasti 2G, harvem ka 3G võrk. Teede ääres võis näha 4G reklaamitahvleid, mis on märgiks, et tehnoloogia võidukäik jätkub.

Tõsine väljakutse Nagalandi valitsusele on ametiasutuste ja ametnike suutlikkus  ja tahe uue olukorraga kohaneda. Asjaajamine käib endiselt paberitel ja valitsuse keskne portaal info- ja teenusportaal  pakub vaid piiratud arvu asutuste taotlusvorme allalaadimiseks. Selle olukorra  muutmiseks ei piisa enam üksikute entusiastlike ametnike pingutuseset, vaid vaja on  poliitiliste liidrite  tähelepanu ja toetust.  Seda eesmärki meie missioon suurel määral teeniski – innustada Nagalandi võtmeiisikuid e-valitsuse arendamisel Eesti eeskuju järgima.

 

Liia Hänni

E-demokraatia ekspert
E-riigi Akadeemia