fbpx

Tallinna kogunevad ELi idapartnerluse riikide avatud valitsemise ja küberturvalisuse tippeksperdid

05.09.2017

4. oktoobril saavad Tallinnas rahvusvahelisel ministrite tasemel toimuval E-partnerluse konverentsil kokku ligemale 150 osalejat, nende hulgas kuue ELi idapartnerluse riigi kodanikuühenduste ja ametkondade esindajad ja ELi riikide tippeksperdid, et jagada infot IT-tehnoloogiate kasutamisest otsustusprotsesside läbipaistvuse ning küberruumi turvalisuse tagamisel. Konverents toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames ja on osa 24. novembril Brüsselis toimuvast ELi idapartnerluse tippkohtumisest.

Konverentsil tutvustatakse EL idapartnerlusriikide tegevust ja saavutusi e-valitsemise valdkonnas, hinnates nii hetkeolukorda kui ka tulevikuväljavaateid. Hinnangute aluseks on kuues idapartnerlusriigis läbi viidud värske olukorra analüüs, mis keskendub kahele valdkonnale: IKT võimaluste kasutamine riiklikes otsustusprotsessides (e-demokraatia) ning küberruumi turvalisus. Tuginedes analüüsile esitletakse näiteid ning vahetatakse mõtteid praeguste tegevuste tõhustamiseks. Lisaks antakse konverentsi trükisena välja poliitikasoovitused küberturvalisuse ja e-demokraatia tõhustamiseks ELi idapartnerlusriikides.

Konverentsi üks korraldajatest E-riigi Akadeemia on aastate jooksul panustanud kõigi kuue ELi idapartnerluse riigi e-valitsemise võimekuse tõstmisse. Näiteks Armeenias on alates 2001. aastast ellu viidud 6 projekti, sh loodud uued elektroonilised tööriistad korruptsiooni ohjamiseks rahvastikuregistris ja politseis. Aserbaidžaanis on läbi viidud e-valitsemise koolitusi. Gruusias on ellu viidud Eesti esimene mestiprojekt juhtpartnerina Gruusia e-valitsemise seadusandluse kooskõlla viimiseks ELi seadusandlusega ning 4 teist projekti e-valitsemise teadmiste suurendamiseks ning  e-kaasamislahenduste juurutamiseks. Moldovas on E-riigi Akadeemia aidanud välja töötada e-riigi poliitikat ning töötanud välja ja testinud riiklikku küberturvalisuse indeksit. Ukrainas on koostöös Lääne-Ukraina omavalitsustega arendatud ja juurutatud avalike teenuste paremaks osutamiseks vajalikke IKT-tööriistu ning hetkel juurutatakse Ukrainas Eestis X-tee edasiarendusel põhinevat ametkondadevahelist turvalist andmevahetuslahendust ja teeninduskeskuste infosüsteemi, mis toetab e-teenuste osutamist ja haldusreformi läbiviimist. Valgevenes on läbi viidud koolitusi avatud valitsemise edendamiseks IKT (informatsiooni-ja kommunikatsioonitehnoloogia) kasutusvõimalustest ning küberturvalisusest.

E-partnerluse konverents toimub Kultuurikatlas, Tallinnas. Konverents on kutsetega, osalemise info: .

Konverentsi korraldajaks on SA Eesti Idapartnerluse Keskus ja E-riigi Akadeemia, partneriteks Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium.

Konverentsist: https://www.eu2017.ee/political-meetings/trust-e-governance-eastern-partnership-countries

 

E-riigi Akadeemia (eGA) on 2002. aastal loodud infoühiskonna arengu nõustamis- ja mõttekeskus. eGA loob ja levitab Eesti ja rahvusvahelist e-riigi, e-demokraatia ja küberturvalisuse teadmust. 15 tegevusaasta jooksul on eGA jaganud Eesti ja rahvusvahelist e-valitsemise kogemust 3500 ametnikule ning juhtinud või osalenud enam kui 60 rahvusvahelises projektis riigi, omavalitsuse või organisatsiooni arendamiseks. eGA rakendab projektijuhtimises ning koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumisel ISO 9001:2015 vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi. eGA kuulub nõuandva vaatlejana rahvusvahelisse digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste nõukotta (SIA), Arengukoostöö ümarlauda ja on EMSLi liige. Rohkem infot: www.ega.ee

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) ühendab endas Euroopa Liidu idapartneritele suunatud koolituskeskust ja idapartnerluse teemadega tegelevat mõttekoda. EIPK tegevuste eesmärgiks on tugevdada Eesti suhteid idapartnerlusriikidega, tutvustada idapartnerlust tervikuna ning toetada Euroopa Liidu idapartnerluse programmi poliitikaid. EIPK edendab aktiivselt mitmepoolset koostööd, näiteks avaliku halduse reformi ja strateegilise kommunikatsiooni tegevusi. 2017. aasta suve seisuga on EIPK koolitanud üle 1200 eksperdi; korraldanud üle 150 õppevisiidi ja koolituse; avaldanud üle 20 uurimuse; ja korraldanud 4 ELi idapartnerluse teemalist konverentsi. EIPKi loodi 2011. aastal Eesti Välisministeeriumi ja Eesti Diplomaatide Kooli koostöös. Rohkem infot: www.eceap.eu

Lisainfo Idapartnerluse tippkohtumisest Euroopa Liidu Nõukogu lehel: http://www.consilium.europa.eu/en/eapsummit/

 

Lisainformatsioon:

Martin Lään, konverentsi korraldaja: ,+ 372 528 3070

Emmet Touhy, EIPK vanemteadur , +372 55521587