fbpx
eID ja digiallkirja rakendamine

Tõhusad elektroonilise isikutuvastamise ja digiallkirjastamise süsteemid on digivalitsemises väga olulised, kuna tänu neile on veebitehingud turvalised, väheneb halduskoormus, paraneb andmete kvaliteet ja tugevneb valitsuste ning kodanike vaheline usaldus. Mõlemad süsteemid parandavad riigiteenuste pakkumist, suurendades nende tõhusust ja läbipaistvust ning aidates riiki areneda kaasavamaks ja digivõimekamaks.

E-riigi Akadeeemia (eGA) meeskonda kuuluvad kogenud spetsialistid, kel on laialdased kogemused digivalitsemise ja digitaristu loomise valdkonnas. Nad on eID loomisel ja rakendamisel olnud esirinnas ning neil on ette näidata väljapaistvad tulemused turvaliste ja kasutajasõbralike digiallkirjastamislahenduste kasutuselevõtul nii Eestis kui ka mujal.

Mida me pakume

eGA aitab elektroonilise isikutuvastamise ja digiallkirjastamise rakendamisel järgnevate tegevustega:

  • Vajaduste hindamine
  • Strateegia väljatöötamine
  • Huvirühmade kaasamine
  • Süsteemi disain ja arhitektuur
  • Integratsioon ja koosvõime
  • Rakendamine ja juurutamine
  • Seire ja hindamine