fbpx
Digivalitsemise strateegia väljatöötamine

Digivalitsemise strateegiad aitavad nutikalt läheneda digitehnoloogiate kasutuselevõtule ja levikule, mis on kooskõlas riigi eesmärkidega, ja parandavad kodanike heaolu. Loodavad strateegiad kirjeldavad, kuidas riik tehnoloogiat teenuste osutamise hõlbustamiseks kasutab, kaasates kodanikke, muutes riiki läbipaistvamaks, edendades majanduskasvu ning kaitstes kodanike privaatust ja andmete turvalisust.

E-riigi Akadeemia (eGA) meeskonda kuuluvad juhtimise, kaasamise ja poliitika eksperdid on suurte kogemustega analüütikud ja praktikud, kellel on ette näidata väljapaistvaid tulemusi nii Eestis kui ka teistes riikides. Pöörduge eGA poole, et luua erilahendusi, mis võtavad arvesse teie eesmärke ja annavad käegakatsutavaid tulemusi.

Mida me pakume

eGA aitab digivalitsemise strateegiate väljatöötamisel järgmiste tegevustega:

  • Riigi digiküpsuse hindamine
  • Strateegia koostamise hõlbustamine
  • Eesmärkide seadmine
  • Võimekuse kasvatamine ja selleks vajaminevate koolituste kaardistamine
  • Muudatuste juhtimisele kaasaaitamine
  • Olemasolevate strateegiate hindamine