fbpx

ELi kodakondsuse, kodanikuõpetuse ja liikuvuse programmide arutelu

09.11.2020

Vaatamata keerukatele oludele korraldas eGA EMY meeskond koostöös Tallinna Ülikooli Rahvusvahelise Klubiga arutelu üliõpilaste EL-i liikuvuse, kodanikuõpetuse ning sotsiaalse ja poliitilise integratsiooni üle neid vastuvõtvas riigis. Paratamatult arutati ka küsimust, kuidas pandeemia mõjutab vaba liikuvust ja ELi kodanike õigusi. Üritus toimus 6. novembril Vabamus.

Foto: Debatil osalejad

Osalevatel välistudengitel oli võimalus esitada küsimusi ja rääkida oma muredest. Enamik küsimusi olid seotud praeguse COVID-19 olukorraga ja sellega, kuidas see mõjutab liikuvusprogrammide jätkusuutlikkust, õpingute kvaliteeti jne.

Foto (vasakult): Ingrid Hinojosa ja Marina Marina Kaljurand

Arutelus osalesid Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand, Ingrid HinojosaTallinna Ülikoolist, Anett Männiste nii Euroopa Solidaarsuskorpusest kui ka Archimedese Fondist ja Heiki Viisimaa SA Archimedesest. Arutelu modereeris Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Eleri Pilliroog.

Ürituse ühe korraldaja Kristina Reinsalu sõnul andsid osalejad palju konkreetseid soovitusi. „Näiteks ootasid osalejad Euroopa Komisjonilt suuremat liikuvusprogrammide paindlikkust, eriti kriisiaegadel. EMY-dega töötavad ülikoolid ja asutused soovisid paremini koordineeritud ja struktureeritud teavet erinevatelt riigiasutustelt, et saaksid EMY-sid paremini informeerida, ” ütles Reinsalu.

Foto: EMY’d jagavad debatil oma mõtteid

Meil on väga hea meel saadud väärtusliku sisendi üle. Kõiki väärtuslikke soovitusi ja ideid kajastame EMY projekti poliitikasoovitustes,” lisas ta.

Ürituse eesmärgiks oli saada selgem arusaam ELi mobiilsete noortega tegelevate sidusrühmade rollidest ELi tasandil, haridusasutustes, liikuvusprogrammides ja neid korraldavates asutustes ning milliseid väljakutseid ja tegevusi on tulevikus vaja.

Arutelu oli osa projektist EMY – ELi noorte osaluse suurendamine poliitilises elus, mida rahastab Euroopa Komisjon ja kaasrahastab Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapital.