fbpx

ELi noorte osaluse suurendamine poliitilises elus

Projekti „ELi noorte osaluse suurendamine poliitilises elus”/“Empowerment of mobile youth in the EU” (EMY) põhieesmärk on toetada ja edendada välismaal õppivate ELi noorte kaasamist ja osalemist ELi Parlamendi valimistel 2019. aasta mais sihtkohariigis.

Seeläbi püüab EMY (a) tuvastada viise, kuidas demokraatlikku osalemist edendada ja toetada; b) suurendada teadlikkust poliitilise ja sotsiaalse osaluse laiendamise võimalustest; c) kindlaks määrata ja arendada meetodeid ja vahendeid, mis toetavad ELi noorte demokraatlikku osalemist sihtkohariikide ühiskondlik-poliitilises elus.

Projekti fookuses on ELi liikmesriikidest Eestisse ja Austriasse tulnud noored kodanikud vanuses 16-29, nt Erasmuse programmis, bakalaureuse, magistri-, doktoriõppes ja järeldoktorantuuris osalejad, samuti õppepraktika sooritajad.

Selles projektis on eGA ülesanne tõsta sihtrühmaks olevate noorte teadlikkust ja kaasata neid projektis läbiviidavatesse tegevustesse Eestis ja Austrias.

Projekt keskendub järgmistele tegevustele:

  1. Teadlikkuse tõstmine ELi kodaniku õigusest osaleda vastuvõtvas riigis toimuvatel Euroopa ja kohalikel valimistel ning teistest võimalustest kaasa lüüa ELi poliitilises ja kohalikus elus;
  2. Kaardistada ja hinnata sihtrühmaks olevate välisüliõpilaste huvi osaleda valimistel ja poliitilises elus Austrias ja Eestis (aluseks on Euroopa Parlamendi valimised 2019. aasta mais), pöörates erilist tähelepanu sotsiaalmeedia, e-vahendite ja platvormide (nt e-hääletamise) kasutamisele Austrias ja Eestis;
  3. Fookusgruppide ja veebipõhiste arutelude korraldamine, et hõlbustada noortel tagasiside andmist ning selle kogumist eesmärgiga avastada kaasamisvõimalusi ja soovitada poliitika muudatusi.
  4. Määratleda nõuded ja spetsifikatsioon üle-euroopalise tööriista väljatöötamiseks, et pakkuda sotsiaalselt ja poliitiliselt aktiivsematele ELi välisüliõpilastele teavitamis- ja suhtlemisvõimalusi sihtkohariikides. Tööriist kavandatakse prototüübina, mida kasutatakse algselt Austrias ja Eestis (pärast projekti lõppu) ja seejärel laiendatakse ELi teistesse liikmesriikidesse.
  5. Poliitiliste soovituste väljatöötamine noorte liikumise eest vastutavatele ametkondadele nii riigi sees kui ka riikide vahel. Soovitus hõlmab ettepanekut ka selle kohta, kuidas laiendada projekti kõikidesse ELi liikmesriikidesse, ja suuniseid online-tööriista kasutuselevõtuks;
  6. ELi noorte võrgustikule jätkusuutlike tegevuste kavandamine.

Faktileht

Valimiseelse uuringu kokkuvõte