fbpx

Nutikas valitsemine

Digipööre on strateegiline protsess

Digipööre on strateegiline protsess, milles valitsustel on täita väga tähtis roll algatuste ja arendustegevuse läbiviimisel ning inimeste kaasamisel ja motiveerimisel. Seeläbi avanevad ühiskonna kõikide valdkondade edukaks ja jätkusuutlikuks arenguks lugematud võimalused.

Meie koostöö riikide keskvalitsuste ja omavalitsustega seisneb riikide digiküpsuse hindamises ning digipöörde tegevuskava koostamises.

Valitsused, omavalitsused ja konkreetset valdkonda haldavad ministeeriumid vajavad digipöörde tegevuskava, mis suurendaks digialgatuste mõju ning tagaks selge arusaama sellest, kuidas muuta ideed ja ambitsioonikad eesmärgid mõõdetavate tulemustega tegevusteks.

Enamik meie partnerriikidest ja omavalitsustest mõistab digitehnoloogiale ülemineku tähtsust ning vaatab avaliku halduse tõhustamisel ning läbipaistvamaks muutmisel e-valitsemise põhikomponentide rakendamisest kaugemale.

E-riigi Akadeemia abiga saavad valitsused ja omavalitsused keskenduda jätkusuutliku sotsiaal-majandusliku mõju saavutamisele infotehnoloogialahenduste toel.

Koolitus-, konsultatsiooni- ja uuringuvaldkonnad

E-riigi Akadeemia ekspertide meeskond aitab ja nõustab valitsusi järgmistes valdkondades:

  • olukorra kaardistamine ja arenguvõimaluste määratlemine,
  • ametkondliku võimekuse ja oskusteabe parendamine,
  • organisatsiooni struktuuri ja protsesside ümberkujundamine,
  • IKT arengukava ja  eelarve koostamine,
  • IKT arendamiseks vajaliku seadusandluse väljatöötamine ja täiendamine,
  • rakendustegevuste toetamine: IKT projektide käivitamine, juhtimine ja kontrollimine, eelarve koostamine,
  • targa linna arendustegevused: avatud andmed, mobiilirakendus, e-teenused.

 

Konsultatsiooniprotsess

Meil on hea meel teha teiega koostööd projektide loomisel ja neile rahastusvõimaluste leidmisel. eGA nõustamisprotsess koosneb mitmest etapist ja on tõhusaim terviklikult läbiviiduna. Tulenevalt kliendi vajadusest, oleme valmis läbi viima ka üksiktegevusi.

Soovid teha koostööd? Võta ühendust!
Juhatuse liige, e-riigi tehnoloogiate direktor
arvo.ott@ega.ee
Juhatuse esimees, tegevdirektor
hannes.astok@ega.ee
E-valitsemise õigusalaste küsimuste vanemekspert
katrin.nyman-metcalf@ega.ee
Kliendisuhete juht
tiina.viiderfeld@ega.ee
+372 663 1516
Olulisemad veebilehed