fbpx

Läbipaistvuse ja informatsioonile juurdepääsu suurendamine Moldova kohtusüsteemis

Moldova
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Moldova
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
02/2015 - 01/2017
Eelarve
359 798 €
Projektijuht
Partnerid

Supreme Court of Moldova

Superior Council of Magistrates of Moldova

 

Projekti tulemusena digiteerisime Moldova Ülemkohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu otsuste ligi 830,000 leheküljest koosnevad arhiivid ning muutsime need veebist avalikult kättesaadavaks. Selle tulemusena sai võimalikuks:

  • kiire ja lihtne internetipõhine ligipääs kohtuinformatsioonile, mis seni polnud digitaalses vormingus,
  • kohtuasjade ja –otsuste internetipõhine otsing, mis põhineb erinevatel otsingutunnustel.

Loodud süsteem kasvatab kohtute tegevuse läbipaistvust ning võimaldab avaliku ligipääsu arhiivides olevale teabele ja teenustele kasutajasõbralikul moel.

Neljateist kuud väldanud Moldova ülemkohtu ja Nisporeni maakohtu arhiivide digiteerimise viisid E-riigi Akadeemia juhtimisel ellu Eesti IT- ettevõtted: Andmevara AS, Ratus OÜ ja Eesti Äriarhiiv OÜ.

 

Kohtuotsuste veebipõhine andmebaas:

  • sisaldab 213 350+ kohtuotsust aastatest 1976 – 2013,
  • sisaldab ligi 830,000 lehekülge,
  • on varustatud otsimootoriga,
  • on tasuta avalikult ligipääsetav.
Mida saavutasime?
  • Moldova Ülemkohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu otsuste dokumentatsioon, mis seni eksisteeris paberkujul, on kokkulepitud koguses ja vormingus digiteeritud. Digiteeritud materjal on avalikustatud Internetis.
  • Loodud on Moldova kohtuüsteemi dokumentide edasiseks digiteerimiseks sobilik ja jätkusuutlik organisatsioon.
  • Sidusrühmade poolt on heaks kiidetud Moldova kohtusüsteemi digiteerimisprotsessi edasine tegevuskava.
  • Üldsus ja sidusrühmad on teadlikud digiteeritud kohtudokumentidega seonduvatest uutest funktsionaalsustest ja digiteerimisest tulenevatest võimalustest.