fbpx

Läbipaistvuse ja informatsioonile juurdepääsu suurendamine Moldova kohtusüsteemis

Projekti tulemusena digiteerisime Moldova Ülemkohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu otsuste ligi 830,000 leheküljest koosnevad arhiivid ning muutsime need veebist avalikult kättesaadavaks. Selle tulemusena sai võimalikuks:

  • kiire ja lihtne internetipõhine ligipääs kohtuinformatsioonile, mis seni polnud digitaalses vormingus,
  • kohtuasjade ja –otsuste internetipõhine otsing, mis põhineb erinevatel otsingutunnustel.

Loodud süsteem kasvatab kohtute tegevuse läbipaistvust ning võimaldab avaliku ligipääsu arhiivides olevale teabele ja teenustele kasutajasõbralikul moel.

Neljateist kuud väldanud Moldova ülemkohtu ja Nisporeni maakohtu arhiivide digiteerimise viisid E-riigi Akadeemia juhtimisel ellu Eesti IT- ettevõtted: Andmevara AS, Ratus OÜ ja Eesti Äriarhiiv OÜ.

 

Kohtuotsuste veebipõhine andmebaas:

sisaldab 213 350+ kohtuotsust aastatest 1976 – 2013,
sisaldab ligi 830,000 lehekülge,
on varustatud otsimootoriga,
on tasuta avalikult ligipääsetav.

  • Moldova Ülemkohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu otsuste dokumentatsioon, mis seni eksisteerib paberkujul, on kokkulepitud koguses ja vormingus digiteeritud. Digiteeritud materjal on avalikustatud Internetis.
  • Loodud on Moldova kohtuüsteemi dokumentide edasiseks digiteerimiseks sobilik ja jätkusuutlik organisatsioon.
  • Sidusrühmade poolt on heaks kiidetud Moldova kohtusüsteemi digiteerimisprotsessi edasine tegevuskava.
  • Üldsus ja sidusrühmad on teadlikud digiteeritud kohtudokumentidega seonduvatest uutest funktsionaalsustest ja digiteerimisest tulenevatest võimalustest.

Riigid

Moldova

Valdkonnad

Nutikas valitsemine, E-omavalitsus

Kestus

02/2015 - 01/2017

Eelarve

359 798 €

Projektijuht

Martin Lään

Partnerid

Moldova Ülemkohus

Moldova Kõrgem Kohtunõukogu