fbpx

E-riigi Akadeemia juhtimisel digiteeriti Moldova kahe kohtu arhiivid

26.01.2017

E-riigi Akadeemia koostöös Andmevara ASiga digiteeris Moldova ülemkohtu ja Nisporeni maakohtu otsuste ligi 830,000 leheküljest koosnevad arhiivid ning muutis need veebist avalikult kättesaadavaks.

Veebilehele http://arhiva.csj.md/ on koondatud 213 350 kohtuotsust ajavahemikust 1973 – 2013 ning tehtud otsingumootori abil huvilistele leitavaks.

Moldova Ülemkohtu kriminaalkolleegiumi asepresident Nicolae Cordila sõnul pöörab kohtuotsuste elektrooniline andmebaas uue lehe Moldova kohtute infosüsteemis. “Mugav juurdepääs kohtuotsustele suurendab nii kohtute tegevuse läbipaistvust ja tõhustust kui ka usaldusväärsust avaliku võimu ja kodanike vahel,” lausus Cordila.

Digiteerimise projekti juhtinud E-riigi Akadeemia arendusdirektor Hannes Astoki sõnul on E-riigi Akadeemia viinud Moldovas eelnevatel aastatel ellu 8 projekti, millega aidanud kaasa avaliku võimu läbipaistvamaks muutumisele IKT vahendite toel. “Kui seni oleme valdavalt nõustanud erinevaid riigiastusi, siis kohtuarhiivi digiteerimisega saime luua mugava tööriista nii Moldova ametnikele, ajakirjanikele kui ka kodanikele,” nentis Astok.

Neljateist kuud väldanud Moldova ülemkohtu ja Nisporeni maakohtu arhiivide digiteerimise viisid E-riigi Akadeemia juhtimisel ellu Eesti IT- ettevõtted: Andmevara AS, Ratus OÜ ja Eesti Äriarhiiv OÜ.

Moldova kohtute otsuseid digiteeriti projekti “Elektrooniline juurdepääs Moldova kohtuotsustele” raames, mida rahastas USAID ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Sündmuse tähistamiseks toimunud seminaril Chisnaus esinesid Moldova Kõrgema Magistraadinõukogu president Victor Micu ja Ülemkohtu kriminaalkolleegiumi asepresident Nicolae Cordila.