fbpx

Küberturvalisuse õppus kasvatas Moldova vastupanuvõimet küberohtudele

21.06.2023

14.–16. juunil Chişinăus toimunud kolmepäevane küberturvalisuse õppus oli järjekordne oluline samm Moldova valitsusametnike ja elutähtsate teenuste osutajate küberturvalisuse alase valmisoleku suurendamisel. Õppusel osales üle 30 kübereksperdi avalikust ja erasektorist.

E-riigi Akadeemia (eGA) ja CybExer Technologiesi korraldatud õppuse eesmärk oli tugevdada avaliku sektori asutuste ja elutähtsate teenuste osutajate vastupanuvõimet ning kompetentsi ja suurendada teadlikkust küberjuhtumite võimalike mõjude kohta.

“Selle algatuse kaudu saavad Moldova IT-eksperdid väärtuslikke praktilisi kogemusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil mõista võimalikke ohte, kaitsta elutähtsat taristut ja turvata tõhusalt riigi digitaalset maastikku,” ütles Moldova Vabariigis asuva ELi delegatsiooni asejuht Erika Hasznos. “Küberturvalisuse õppus näitas, kui pühendunud on EL Moldova küberturvalisuse kaitse tugevdamisele.”

Õppus oli jaotatud kaheks osaks. Esimene päev sisaldas ettevalmistavat koolitust ja õppust “Püüa lippu”, mis andis osalejatele olulised teadmised ja praktilised oskused küberturvalisuse väljakutsetega toimetulekuks ja võimaldas osalejatel arendada koostööd.

Järgmine kahepäevane etapp „Ohujaht“ keskendus reageerimis- ja uurimistegevusele. Osalejad töötasid pingsalt simuleeritud küberohtude tuvastamise ja neutraliseerimise nimel, lihvides oma küberturvalisuse riskide vastu võitlemise oskuseid.

“Enam kui 30 avaliku ja erasektori esindaja aktiivne osalemine selles õppuses näitab Moldova otsustavust tugevdada oma küberturvalisuse positsiooni ning kaitsta oma kodanikke, valitsusasutusi ja elutähtsate teenuste osutajaid küberintsidentide võimalike tagajärgede eest,” ütles Moldova kiirabiprojekti meeskonnajuht Epp Maaten. “Praktilise õppe kaudu suutsime anda tehnilise arusaama sellest, kuidas tuvastada tänapäeval kõige levinumaid ründetarkvarasid, jälgida ja analüüsida rünnakuid ning parandada meeskonnatööd, määrates grupis rolle ja delegeerides ülesandeid.”

Küberturvalisuse õppus korraldati Euroopa Liidu rahastatud Moldova kiirabiprojekti raames. Projekti eesmärk on suurendada avaliku sektori organisatsioonide ja peamiste elutähtsate taristusektorite kübervastupidavusvõimet ning viia nende tegevus kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse kohta (ELi võrgu- ja infoturbe direktiiv). Projekti tegevusi viib E-riigi Akadeemia läbi maist 2022 kuni novembrini 2023.