fbpx

Moldova kaitseministeerium viis läbi küberturvalisuse õppuse

30.11.2023

E-riigi Akadeemia (eGA) ja Eesti ettevõte CybExer Technologies korraldasid 14.–16. novembril ELi toel elava tule meetodil küberturvalisuse õppuse, et parandada Moldova relvajõudude küberkaitseoskusi. Õppusel osales 29 sõjaväelast.

Kolmepäevase õppuse eesmärk oli anda Moldova sõjaväelastele teadmisi ja oskusi küberohtude tõhusaks ennetamiseks, tuvastamiseks ja neile reageerimiseks.

„Selle algatuse kaudu said meie küberturvalisuse eksperdid väärtuslikke praktilisi kogemusi, mis aitavad neil paremini mõista võimalikke ohte, astuda ühtse tiimina vastu küberrünnakutele ja turvata tõhusalt riigi digimaastikku. Selline õppus on väga oluline, eriti praeguses julgeolekuolukorras, kus meid mõjutavad mitmed hübriidohud, nende seas küberrünnakud,“ ütles Moldova kaitseminister Anatolie Nosatîi.

 

 

E-riigi Akadeemia juhtimisel viidi õppus läbi simulatsioonikeskkonnas, mille looja on NATO tunnustuse pälvinud Eesti ettevõte CybExer Technologies. Küberõppus oli osa Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abimeetmest Moldova kaitseministeeriumi ja relvajõude küberkaitsevõimekuse ja küberkerksuse tugevdamiseks. Meetme kogumaksumus on  4 miljonit eurot ja programm kestab 2022. aasta detsembrist 2025. aasta septembrini.

„Küberturvalisus tähendab, et inimesed teavad, kuidas tehnoloogiat kasutada ja suudavad koos tegutseda nii strateegilisel, operatiivsel kui ka taktikalisel tasandil, tagamaks võrgukeskkonna turvalisust tänases maailmas, kus kõik on üksteisega seotud. Küberrünnaku korral on vaja hästi koolitatud inimesi, kes teavad, kuidas kasutada uusimaid ja parimaid tehnoloogiapõhiseid lahendusi. Küberturvalisus on seega väga inimkeskne teema,“ ütles E-riigi Akadeemia projektimeeskonna juht Merle Maigre.

Elava tule küberõppusele eelnes konkreetsete ülesannetega nn ohujaht, mille käigus harjutati potentsiaalsete ründajate tuvastamist ja andmete kogumist, ning lisaks viidi läbi koolitusi erinevate tehniliste kübervõimekuste arendamiseks.

Sinistesse tiimidesse koondatud Moldova kaitseväe küberturvalisuse eksperdid läbisid elava tule meetodil küberõppuse, mis tähendab, et korraldajad ehk punane tiim alustas reaalajas intensiivset rünnakut siniste tiimide virtuaaltaristule. Iga sinine tiim pidi hindama kriisi olemust ning tagama küberrünnaku all olevate teenuste ja võrkude kaitse ja toimimise. Õppus andis osalejatele väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas ründajad tegutsevad, milliseid seadmeid nad sihivad, milliseid muudatusi nad teevad ja kuidas need tegevused  taristu toimimist mõjutavad. Siniste tiimide tulemuste hindamisel võeti arvesse väljakutsetega toimetulekut, esitatud raportite selgust ja omavahelist koostööd.

Taustainfo

ELi Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abimeede võimaldab suurendada kaitsejõudude suutlikkust kaitsta oma riiki ning pakub selleks küberturvalisuse alast väljaõpet, varustust ja vastavat taristut.

E-riigi Akadeemia (eGA) on oivakeskus, mille sihiks on suurendada ühiskondade heaolu ja avatust digisiirde kaudu. Viimase 20 aasta jooksul on eGA teinud digiuuenduste vallas koostööd enam kui 280 organisatsiooni ja 141 riigiga üle maailma.

Moldovas viib eGA praegu ellu kolme ELi küberabiprojekti, mille kogumaksumus on 6,7 miljonit eurot. Kaks neist projektidest on Euroopa rahutagamisrahastu meetmed ja nende eesmärk on suurendada Moldova relvajõudude küberkaitsevõimet.

Kolmas projekt on ELi toetusprojekt „Moldova küberturvalisuse kiirabi“, mis suurendab avaliku sektori organisatsioonide ja elutähtsate taristute küberkerksust. Meetme kogumaksumus on 2,7 miljonit eurot ja see kestab 2022. aasta maist 2024. aasta maini.