fbpx

Cloud for Europe hangib uuenduslikke pilveteenuseid

15.12.2014
Euroopa Liidu rahastatav Cloud for Europe projekt kuulutab täna välja kommertskasutusele eelneva hanke, mille raames arendatakse avalikule sektorile suunatud pilveteenuseid.
Euroopa avalik sektor seisab silmitsi mitmete probleemidega, mis takistavad  pilvtöötluse kasutuselevõttu. Käesoleva hanke eesmärgiks on arendada lahendusi nende takistuste eemaldamiseks.
Hange on jaotatud kolmeks osaks (teenuseks) ning pakkumusi võib esitada ühe või mitme teenuse arendamiseks. Hangitakse uuenduslikke lahendusi kolmes valdkonnas: ühendatud sertifitseeritud pilveteenuste vahendamine,  turvaline seadusandlusi järgiv majutus ning seadusandluste täideviimine.
Iga teenuse osas sõlmitakse edukate pakkujatega teadus- ja arendustöö tegemiseks eraldi raamleping. Töö viiakse ellu konkurentsi tingimustes kolmes eraldiseisvas järgus 18 kuu jooksul. Töö algab lahenduste kavandamiga (faas 1), jätkub prototüüpide arendamisega (faas 2) ja lõpeb piiratud arvu testtoodete või -teenuste arendamisega (faas 3). Iga hanke osa puhul sõlmitakse raamleping mitme pakkujaga. Iga faasi järel hinnatakse tulemusi ning pakkumused võistlevad üksteisega järgmisesse faasi pääsemise nimel.
Cloud for Europe hanke juhthankija on Agenzia per l’Italia Digitale (Itaalia), kes esindab ülejäänud hankijaid: Ministerie van Financiën Directoraat-generaal Belastingdienst (Holland), Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (Portugal), National Institute for Research & Development in Informatics – Ministry for Information Society (Rumeenia), Ministry of Finance of the Slovak Republic (Slovakkia).
Mauro Draoli, Agenzia per l’Italia Digitale, ütles: “Täna välja kuulutatud Cloud for Europe hange on potentsiaalsetele hankijatele ja pakkujatele suurepäraseks õppematerjaliks edasiste pilveteenuste hangete läbiviimisel.“
Hanke kogumaht on neli miljonit eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2015. Täpsemad hanketingimused on avaldatud Euroope Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse (TED) registris:http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424518-2014:TEXT:EN:HTML&src=0 ja hanke kodulehel www.agid.gov.it/cloudforeurope.
logo_Cloud-for-EuropeCloud for Europe projektist
Cloud for Europe projekt on suunatud Euroope pilvandmetöötlusstrateegia edukale rakendamisele avalikus sektoris. Projekt tuvastab takistusi ja otsib uuenduslikke lahendusi pilvtöötluse kasutuselevõtuks, suurendades samas usaldust pilvtöötluse  vastu Euroopas.
Kommertskasutusele eelneva hanke läbiviimisega toetab Cloud for Europe uuendusi avalikus sektoris. Hange aitab arendada avalikule sektorile kohandatud uuenduslikke pilveteenuseid, ent aitab samas avalikul sektoril mõista pilveteenustest saadavat potentsiaalset kasu.
Projekt algas 2013. aasta juunis ja kestab 2017. aasta juunini. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise seitsmendast raamprogrammist.
Lisainfo projekti kohta: www.cloudforeurope.eu.
Lisainfo hanke kohta:
Agenzia per l’Italia Digitale
Area Cittadini, imprese e trasferimento tecnologico
+39 (0)6 85264 354