fbpx

E-riigi Akadeemia sõlmis lepingu X-tee arendamiseks Kõrgõzstanis

12.11.2015

E-riigi Akadeemia sõlmis 12.11.2015 Kõrgõzstani Valitsuse E-riigi Koordineerimise Keskusega koostöölepingu x-tee laadse andmevahetussüsteemi arendamiseks.

Koostööleping võimaldab alustada Kõrgõzstani riigiasutuste suutlikkuse tõstmist e-teenuste arendamiseks.

Esimesed koolitused 10 ametkonna süsteemiadministraatoritele viis eGA läbi 7.-10. detsembril. Koolitusel osalejad on tehnilisteks võtmeisikuteks X-tee loomisel ja asutuste ühendamisel. Samuti koolitab eGA järgmise aasta alguses Kõrgõzstani kõrgemaid ametnikke.

Projekti käigus luuakse X-tee kasutusele võtmiseks õiguslik raamistik, koostatakse vajalikud strateegiad ning IT-arhitektuuri kirjeldavad dokumendid. Seejärel ühendatakse kuni 4 riigiasutust andmevahetussüsteemi ning töötatakse välja esmased e-teenused, mis tagaksid süsteemi jätkusuutliku toimimise riigi igapäevaülesannete täitmisel.

Kõrgõzstani e-valitsemisele alust loova andmevahetuskihi loomist toetavad USAID ja Eesti Välisministeerium kokku 500 000 euroga projekti “Interoperability Framework in Kyrgyzstan” raames.

Kõrgõzstani e-valitsemisele alust loova andmevahetuskihi loomist toetavad USAID ja Eesti Välisministeerium kokku 500 000 euroga projekti “Interoperability Framework in Kyrgyzstan” raames.