fbpx

Kõrgõzstani andmebaaside ristkasutuse juurutamine

Kõrgõzstan
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Kõrgõzstan
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
02/2015 - 10/2016
Eelarve
467 882 €
Projektijuht
Partnerid

e-Government Centre under the Government of Kyrgyz Republic

Projekti jagas Kõrgõzstani Valitsusele Eesti e-valitsemise alast teadmust ja kogemust koosvõimelahenduse arendamisel, mis võimaldab luua ja pakkuda avalikke e-teenuseid ametkondadele, ettevõtetele ja kodanikele. Projekti käigus jagatud organisatsiooni-, seadusandluse ja tehnoloogiaalased teadmised võimaldavad Kõrgõzstani Valitsusel jätkata tõhusama, koostöövõimelisema ja läbipaistvama valitsemise arendamist ja e-teenuste loomist.

Projekti tulemusel koostasid E-riigi Akadeemia eksperdid koosvõime strateegia ja e-valitsemise arhitektuuri ning koostöös Eesti ja Kõrgõzstani ekspertidega valmis X-tee prototüüp (kirgiisi keeles Tunduk). Lisaks koolitati e-valitsemise juhte ja IT-personali koosvõimelahendust arendama. Projekti tulemusena arendati järgnevad kuus e-teenust:

  • passide kehtivuse kontroll
  • tollilubade väljastamine
  • organisatsioonide kontode kuvamine
  • maksuvõlglaste info kuvamine
  • isikuga seotud passide arvu kuvamine
  • pensioni ja toetuse saajate andmete kuvamine

 

 

Projekt koosnes kahest etapist, mille käigus tehti järgnevaid tegevusi:

– tsentraalse koordineeriva üksuse loomisele kaasa aitamine ja õigus-, organisatsioonilises ja juhtimisvaldkonna konsulteerimine,
– vajalike õigusaktide koostamine,
– e-valitsemise Keskuse võtmetöötajate ja ministeeriumide CIO’de tööülesannete kirjeldamine ja tööjuhendite koostamine,
– e-valitsemise juhtgrupi moodustamine,
– e-valitsemise juhtgrupi ekspertide koolitamine,
– koosvõimeraamistiku juurutamise kava väljatöötamine ja kinnitamine,
– valitsuse võtmeisikute koolitamine e-riigi peamistes valdkondades (k.a nende rolli osas),
– koosvõimestrateegia ja arhitektuuri väljatöötamine ja kinnitamine,
– koosvõimelahenduse prototüübi (Tunduk) seadistamine ja lanseerimine,
– IT-töötajate ja võtmeisikute koolitus,
– nelja ametkonna andmebaasi ühendamine Tundukiga ja kuue testteenuse väljatöötamine,
– konverentside ja seminaride korraldamine ametnike teadlikkuse tõstmiseks Tunduki võimalustest luua avalikke e-teenuseid.

Tunduki tutvustus vene keeles

 

Kõrgõzstani avalik-õigusliku televisiooni reportaaž Eesti e-lahendustest.