fbpx

Eesti tõusis riikide küberturvalisuse indeksis esimeseks

25.09.2018

E-riigi Akadeemia koostatud riikide küberturvalisuse indeksis (NCSI) tõusis Eesti 25. septembri 2018 seisuga 107 riigi hulgas esimeseks, edestades Prantsusmaad ja Saksamaad.

Küberturvalisuse indeksi meeskonna juhi Raul Rikki sõnul näitab esikoht, et Eesti tegeleb küberturvalisusega riigi tasemel järjepidevalt ja süstemaatiliselt. „Hetkel on Eesti tõus esimeseks seotud eelkõige küberväejuhatuse loomisega Eesti Kaitseväes. See kasvatas riigi küberturbe reitingut nii, et viis Eesti 5 punktiga Prantsusmaast ja Saksamaast ette.“

Raul Rikki järgi põhineb indeksi hinnang läbipaistval metoodikal. „Oleme indeksi hinnangute aluseks olevad andmed avalikustanud, et võimaldada kõigil saada kinnitust hinnangute objektiivsusele. Ühe riigi teisele eelistamine on välistatud,“ märkis Rikk. Samuti ütles Rikk, et indeksi andmeid uuendatakse jooksvalt vastavalt nende laekumisele. „Kui meile esitatakse vettpidavad tõendusmaterjalid, kontrollime need üle ja teeme kohe muudatused ka indeksisse. Ükski riik ei pea ootama pikalt, et näha oma arengut indeksis.“

Indeksi järgi on kümme kõige küberturvalisemat riiki Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Singapur, Soome, Leedu, Hispaania, Ühendkuningriigid ja Tšehhi.

Hetkel sisaldab indeks 107 riigi küberturvalisuse andmeid. Indeksiga on võimalik tutvuda veebilehel https://ncsi.ega.ee.

E-riigi Akadeemia loodud indeks mõõdab riikide küberturvalisuse taset ning määratleb valdkonnad riikide küberturvalisuse arendamiseks. Lisaks annab indeks ülevaate riikide valmisolekust ennetada küberintsidente ja – kuritegusid ning tulla nendega toime.  Riikide küberturvalisuse indeksi väljatöötamist rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Täiendav info:

Raul Rikk
Küberturvalisuse valdkonna juht