fbpx

Suunised ja tegevuskava e-valitsemiseks Aafrikas

20.03.2019

E-riigi Akadeemia eksperdid koostasid aruande e-valitsemise rakendamisest Aafrika riikides. Aruandes analüüsitakse e-valitsemise olukorda Aafrikas, esitatakse riikide e-valitsemise edetabel ning ettepanekud edasisteks sammudeks e-valitsemise ulatuslikumaks rakendamiseks. Aruande tellis Euroopa Komisjon.

Aruandes hinnatakse e-valitsemise kriitiliste komponentide olukorda Aafrika riikides ning tuuakse välja valdkonna liidrid. E-valitsemise rakendamisel on esirinnasBotswana, Roheneemesaared, Egiptus, Keenia, Mauritius, Maroko, Rwanda, Seišellid ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Aruande ühe autori Linnar Viigi sõnul toimub Aafrikas enneolematult kiire digitehnoloogiate kasutuselevõtmine ja levik ning seetõttu on valitsuste roll tugevate ja avatud e-valitsemise süsteemide loomisel on olulisem kui kunagi varem.

„Edasiliikumiseks sõnastasime kolm peamist soovitust riiklike, piirkondlike tegevuskavade ja kogu Aafrikat hõlmava e-valitsemise tegevuskava rakendamiseks, et digisiiret hoogsalt toetada,“ ütles Linnar Viik.

Peamised soovitused Aafrika riikidega koostööd tegevatele organisatsioonidele ning koostööst ja e-valitsemise arendamisest huvitatud valitsustele on järgmised:

  • arendada riikide suutlikkust ning toetada selgete organisatsiooniliste struktuuride loomist e-valitsemise rakendamiseks riigis. On väga tähtis, et oleks olemas selged struktuurid, kellel on kindlad volitused ja pädevus e-valitsemise rakendamiseks. Vastasel juhul on oht, et tegevusi ei kooskõlastata ning need ei ole jätkusuutlikud;
  • toetada piirkondlikku koostööd, eelkõige riikidevahelist teadmussiiret. Kuigi e-valitsemise areng on Aafrika riikides erineval tasemel, on paljudes riikides vajalikud teadmised olemas;
  • toetada Aafrika olemasolevaid piirkondlikke struktuure, eelkõige Aafrika Liitu, et saaks kasutada piirkondlikku lähenemisviisi, saavutada mastaabisääst ja tagada e-teenuste sujuv kasutuselevõtt kogu mandril.

Aruanne aitab komisjoni talitusi ettevalmistavas töös ning aruteludes Aafrika riikidega, et määrata kindlaks võimalikud pilootprojektid kooskõlas komisjoni talituste töödokumendiga „Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy“. See aruanne on ka suunisteks riigis e-valitsemise rakendamise eest vastutavatele ametnikele.

Aruande tellis Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi üksus C5 (linnad, kohalikud omavalitsused, digitaliseerimine, infrastruktuurid).

 

Tutvu aruandega siin: Guidelines and roadmap for full deployment of e-governance systems in Africa

Loe aruande lühiülevaatet blogipostitusest: https://ega.ee/blog_post/tips-to-lead-digital-transformation-in-africa/