fbpx

Tartus kõlasid ettepanekud linnavõimu ja kogukonna koostöö parendamiseks

20.05.2015

19. mail kogunes 30 Tartu vabakondlast ja linnavõimu esindajat aparaaditehasesse arutama, kuidas parandada Tartu linnavõimu ja kogukonna koostööd.

Arutelu ühe korraldaja Kristina Reinsalu sõnul oli arutelu vaja, et jõuda ühiste otsusteni, kuidas dialoogi linnavõimu ja kogukonna vahel muuta iseenesestmõistetavaks ning tulemuslikuks. “Aktiivne osalus näitas, et partnerlus linna ja kogukonna vahel on Tartu jaoks oluline teema,” ütles Reinsalu.

Tuumakates aruteludes kõlasid konkreetsed ettepanekud, kuidas linna valitsemises saaks suurendada kodanike osalemist. Näiteks pakuti, et aktiivsete kodanike ja vabaühenduste paremaks informeerimiseks ja dialoogi pidamiseks võiks luua andmebaasi ning võiks hakata korraldama ühele teemale keskenduvaid arutelusid.

“Miks mitte teha seda taas Aparaaditehases? Jääme põnevusega ootama uue traditsiooni sündi!” märkis Reinsalu.
Ürituse korraldasid E-riigi Akadeemia, EMSL ja Linnalabor ja see toimus projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 
Lisainfo: