fbpx
Huvirühmade kaasamise planeerimine

Digiteenuse, projekti või plaani kavandamisse, loomisse ja elluviimisse on oluline kaasata kõik asjaga seotud huvirühmad. Digisiire eeldab huvirühmade strateegilist kaasamist nii põhimõtete kujundamisel kui ka teenuste, projektide ja algatuste elluviimisel.

E-riigi Akadeemia (eGA) ekspertidel on laialdased teoreetilised teadmised ja pikaaegsed praktilised kogemused kaasamisstrateegiate loomisel ning jätkusuutliku ja süstemaatilise lähenemisviisi väljatöötamisel tööks huvirühmadega. Pöörduge meie poole, et koostada teie vajadusi arvestav süstemaatiline strateegia huvirühmade kaasamiseks koos integreeritavate ja kõikehõlmavate otsustussüsteemidega, mis aitavad saavutada ootusspäraseid ja jätkusuutlikke tulemusi. Arukalt kavandatud ja ellu viidud kaasamine loob usaldust ja suurendab valitsemise tõsiseltvõetavust.

 

Mida me pakume

eGA aitab huvirühmade kaasamisstrateegiate väljatöötamisel järgmiste tegevustega:

  • Probleemi tuvastamine, soovitud tulemuste ja peamiste tulemusnäitajate defineerimine
  • Huvirühmade kaardistamine ja rollide määramine
  • Kaasamis- ja suhtluskanalite valimine
  • Väärtuste ja protsessi tutvustamine kõigile huvirühmadele
  • Strateegia kavandamine koos eesmärkide, tähtaegade, ülesannete ja ressurssidega
  • Peamiste näitajate jälgimine, et hinnata protsessi kulgu ja teha järeldusi ning vajadusel õigeaegselt muudatusi teha