fbpx
Kübervõimekuse suurendamine

Digisiire koos tugevate küberturvalisuse meetmete ja riskijuhtimisega kaitseb kriitilist infotaristut ja elutähtsaid teenuseid küberohtude eest.

Küberturbe säilenõtkuse parandamine riskijuhtimise ja valmisoleku parandamise kaudu tugevdab riikide suutlikkust digitaliseerimisega seotud riskide ja küberrünnakutega toime tulla. Kasvavatele riskidele vastukaaluks tagab võrgu- ja infoturbe direktiivile (NIS) tuginev seadusraamistik küberturvalisuse ühtselt kõrge taseme kogu Euroopas.

E-riigi Akadeemia (eGA) kogenud eksperdid loovad erilahendusi, mis vastavad riigi eesmärkidele ja arevestavad selle vajadustega, aidates kasutusele võtta kaasaegset tehnoloogiat ja lahendada esilekerkivaid kitsaskohti. Pöörduge eGA poole, et luua mitmekülgseid raamistikke, mis võimaldavad tekkivatele probleemidele kiiresti reageerida ning tehnoloogiliste arengutega kaasas käia.

Mida me pakume 

eGA aitab küberriskide haldamisel ning kriisivalmiduse ja küberturbevõimekuse suurendamisel järgmiste tegevustega:

  • Riikliku organisatsioonilise raamistiku loomine, sealhulgas küberturbe kriisihalduse rollide ja vastutuse määramine
  • Abi riskide hindamisel ja riskhalduse protseduuride/plaanide väljatöötamisel
  • Koostöö edendamine riigis ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikidega
  • Operatiivüksuste (nagu CERT/CSIRT), küberpolitsei osakondade ja SOC-meeskondade tugevdamine võimekuse kasvatamise kaudu
  • Kriitilise teabetaristu kaitse tõhustamine oluliste teenuste pakkujatele, hõlmates riski- ja kriisihaldust
  • Küberturvalisuse nõuete ja parimate tavade rakendamine
  • Võimekuse kasvatamine, et tagada põhjalik arusaam küberjulgeoleku korraldusest riigi tasandil, suurendada küberohutusealast teadlikkust ja edendada rahvusvahelist koostööd